posttoday

"ชัชวาล" ลาออกวิปฝ่ายค้าน เซ่นปม 3 สส.โหวตสวนมติ

06 มกราคม 2567

"ชัชวาล แพทยาไทย" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทย ยื่นลาออกจากวิปค้าน และรองเลขาธิการพรรค เซ่นปม 3 สส.โหวตสวนมติ

นายชัชวาล แพทยาไทย สส. จังหวัดร้อยเอ็ดพรรคไทยสร้างไทย ทำหนังสือ ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 ถึงประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ขอลาออกจากการทำหน้าที่ประสานงานพรรคฝ่ายค้าน สัดส่วนพรรคไทยสร้างไทย 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบ กรณีมี สส. พรรคไทยสร้างไทย ไม่ปฏิบัติตามมติของวิปฝ่ายค้าน  ในการโหวตไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2567   ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขาดศักยภาพในการทำหน้าที่ของตนเองที่ไม่สามารถควบคุมเสียงได้  

ขณะเดียวกันนายชัชวาลยังได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ขอลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทำหนังสือวันที่ 6มกราคม 2567

\"ชัชวาล\" ลาออกวิปฝ่ายค้าน เซ่นปม 3 สส.โหวตสวนมติ

\"ชัชวาล\" ลาออกวิปฝ่ายค้าน เซ่นปม 3 สส.โหวตสวนมติ