posttoday

ราเมศ เผย สมาชิกพรรค หนุน "เฉลิมชัย" ฟื้นฟู พัฒนาประชาธิปัตย์

30 ธันวาคม 2566

ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เผย สมาชิกพรรคพร้อมสนับสนุน "ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน" ฟื้นฟู พัฒนาประชาธิปัตย์ให้กลับมาแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้ากิจกรรมทางการเมืองเต็มรูปแบบอีกครั้ง

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ (กก.บห.) ว่า หลังจากการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสร็จสิ้น ขณะนี้ กก.บห.ชุดใหม่อยู่ระหว่างการรอขั้นตอนของนายทะเบียนพรรคการเมือง แต่ได้มีการประชุมนอกรอบเพื่อพูดคุยแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค

โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค มีหลักการนำพาพรรคที่ชัดเจน ดังนี้

  • สร้างความมีเอกภาพภายในพรรค เพื่อให้พรรคมีความเข้มแข็ง โดยการรวมพลังทุกคน ทุกรุ่น ทุกภาคส่วนจับมือกัน มีความสามัคคี
  • ฟื้นฟูและพัฒนาพรรค โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการทำงานภายในพรรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ให้ความสำคัญกับประชาชน สมาชิกพรรค โดยการส่งเสริมให้ประชาชนและสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมกับการทำงานของพรรค

ในส่วนของสมาชิกพรรค หากมีความประสงค์จะช่วยงานด้านใดที่คิดว่าตนถนัด สามารถแจ้งความจำนงมาที่พรรคได้

นอกจากนี้ ประชาธิปัตย์ยังมีแผนปรับปรุงโครงสร้างการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของพรรคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกในทุกเขตเลือกตั้ง ร่วมกับ ส.ส. อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด รวมถึงสาขา ร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่ และขยายฐานสมาชิกพรรคในทุกเขตเลือกตั้ง 

นายราเมศกล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้กรรมการบริหารพรรคในทุกตำแหน่งกำลังรวบรวมข้อมูลและแนวทางต่างๆ เพื่อเตรียมนำเสนออย่างเป็นทางการ โดยหลังจากผ่านขั้นตอนของนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว จะนำข้อมูลและแนวทางดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป