posttoday

เสริมมงคลเยือนล้านนา! "เศรษฐา" นำทีมสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

17 กันยายน 2566

เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา” ได้นำทีมครม.กราบสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล

เนื่องในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม และคณะได้เดินทางไปกราบสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย บริเวณเชิงดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังได้กล่าวทักทายกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสุเทพ กลุ่มชาวบ้านม้งดอยปุยที่นำดอกกุหลาบสีแดงมายืนรอเพื่อให้กำลังใจ พร้อมทั้งมีกลุ่มพระสงฆ์ คณะครู และมวลชน ที่มายื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือเยียวยาและติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ล่าช้า

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมมอบพระพุทธรูปครูบาศรีวิชัยให้กับนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติภาระกิจในจังหวัดเชียงใหม่  

สำหรับครูบาศรีวิชัย เป็นพระมหาเถระซึ่งได้รับการขนานนามว่านักบุญแห่งล้านนา เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนไทย เสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการอุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรือง มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมวัดวาอาราม โบราณสถานทั่วแผ่นดินล้านนามากกว่า 100 วัด ในภาคเหนือ โดยเฉพาะวัดสำคัญๆ อาทิ วัดพระสิงห์วรวิหาร, วัดสวนดอกพระอารมหลว วัดพระธาตุหริภุญชัย

อีกทั้งยังเป็นผู้นำประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างถนนสายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ ใช้เวลารวมก่อสร้าง 5 เดือน 22 วัน