logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

'นายกฯประยุทธ์' ตรวจราชการระยอง ติดตวามความก้าวหน้า EECi

09 สิงหาคม 2566

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจ.ระยอง ติดตามความก้าวหน้าโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง ในวันนี้ (9 สิงหาคม 2566) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ สำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) อำเภอวังจัทร์ จังหวัดระยอง โดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะติดตามแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมบตาพุด ระยะที่ 3 ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมโครงการนำพลังงานความเย็นเหลือใช้จากการเปลี่ยนสถานะของก๊าซเหลว (LNG) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชพันธุ์ไม้เมืองหนาวและต่อยอดด้านการเกษตรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

“นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญเดินหน้าปฏิรูปประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในทุกมิติ โครงการ EEC ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ ที่ผ่านมารัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ๆ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน” นางสาวทิพานัน กล่าว