posttoday

ศาลสั่งคุก 1 ปีคดีเอกชนฮั้วประมูลซ่อมบำรุงทางสมัยนิพนธ์นั่งนายกอบจ.สงขลา

31 พฤษภาคม 2566

ศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค9 พิพากษาจำคุก 1 ปี กรรมการ บริษัท ครีเอทอินโนเวชั่น คู่เทียบประมูลจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ของ อบจ.สงขลา ฐานร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม สมัย นิพนธ์ บุญญามณี นั่งนายกอบจ.สงขลา สั่งชะลอจ่ายเงินค่าซ่อมบำรุงทาง

เมื่อวันที่ 31 พ.ค 66 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ตัดสินจำคุก 1 ปี นางชวลี เทียนงามสัจ กรรมการ บริษัท ครีเอทอินโนเวชั่น จำกัด (จำเลย) ซึ่งเป็นบริษัทคู่เทียบประมูลในการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ในคดีร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับความเสียหาย แต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้เป็นเวลา 2 ปี
 

การจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางฯ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) นั้น มีทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีกลุ่มเอกชนกลุ่มเดียวเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 3 ครั้ง เกิดขึ้นสมัย นายอุทิศ ชูช่วย ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา เมื่อปี พ.ศ.2555-2556 

สำหรับคำพิพากษาในวันนี้เป็นคำพิพากษาของการจัดซื้อครั้งที่ 1 และยังมีผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับอีก 2 ราย ได้แก่ นายอิทธิพล ดวงเดือน กรรมการบริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด (ผู้ชนะการประมูล) และ นายสุรพงษ์ ตรียานนท์ กรรมการบริษัท เอ็กซ์ ทู ที อินดัสตรี จำกัด (คู่เทียบการประมูล)

การจัดซื้อครั้งที่ 2 ผู้ชนะการประมูลได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิโอนี โดยมีนายอิทธิพล ดวงเดือน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ อยู่ระหว่างการหลบหนี และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 ได้ออกหมายจับ นายอิทธิพล ดวงเดือน และพวก แล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ตัวมาดำเนินคดี

ส่วนการจัดซื้อครั้งที่ 3 จำนวน 2 คัน ผู้ชนะการประมูล ได้แก่บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด โดยนายอิทธิพล ดวงเดือน เป็นกรรมการผู้จัดการ เช่นกัน อบจ.สงขลา ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชนะการประมูลและคู่เทียบในข้อหาข้างต้นเช่นเดียวกัน และทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้สรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา แต่เนื่องจากมีการตรวจพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องด้วย จึงส่งสำนวนไปยังป.ป.ช. ดำเนินการตามระเบียบ ซึ่งขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของ ป.ป.ช.

อนึ่ง การดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดในการจัดซื้อทั้ง 3 ครั้ง นั้น สืบเนื่องมาจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตนายก อบจ.สงขลา เข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา เมื่อปี 2556 และมีผู้ร้องเรียนว่า การจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ของ อบจ.สงขลา สมัยนายอุทิศ ชูช่วย (นายก อบจ.สงขลา ก่อนหน้านายนิพนธ์) มีความไม่โปร่งใส่ และฮั้วประมูล 

ทำให้นายนิพนธ์ ได้ตัดสินใจชะลอการจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางฯ ในการจัดซื้อครั้งที่ 3 และได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง จนพบว่ามีการกระทำความผิดจริง นายนิพนธ์ จึงไม่อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ชนะการประมูล และได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกรายในการจัดซื้อรถฯ ทั้ง 3 ครั้ง จนกระทั้งศาลฯ มีคำพิพากษาสำหรับการจัดซื้อรถฯ ครั้งที่ 1 ในวันนี้

อย่างไรก็ตาม นายนิพนธ์ ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากไม่จ่ายเงินให้แก่บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด ของนายอิทธิพล ดวงเดือน ที่ศาลฯ ออกหมายจับและอยู่ในระหว่างหลบหนี