posttoday

"ชวน หลีกภัย"ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขอบคุณทุกคะแนนเสียง

28 พฤษภาคม 2566

"ชวน หลีกภัย-นิพนธ์ บุญญามณี"ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือก ปชป. ยืนยันทำหน้าที่ให้ดีที่สุด คงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิไตยและสถาบันหลักของชาติ

นายชวน หลีกภัย อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมา 

 โดยเมื่อช่วงสายได้เดินทางไปยังพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมี ดร.ยูนัยดี วาบา ว่าที่ส.ส.จังหวัดปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ไปทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร ซึ่งในพื้นที่นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันเรื่องการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสมัยที่นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี 

จากนั้น นายชวนฯ และคณะได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับผู้สมัครและพรรคประชาธิปัตย์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนว่าพรรคประชาธิปัตย์ถือกำเนิดจากประชาชน และมีความเข้าใจลึกซึ้งถึงสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากนี้ไม่ว่าจะบทบาทใดพรรคประชาธิปัตย์พร้อมจะเคียงข้างประชาชนเสมอ 

ต่อมาในช่วงเย็น ได้เดินทางไปยังพื้นที่อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เพื่อพบปะขอบคุณกลุ่มแฟนคลับประชาธิปัตย์ในเขตเทศบาลนครยะลาที่มารอต้อนรับส่งกำลังใจ 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า แม้การเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่พรรคประชาธิปัตย์จะยังอยู่ตรงนี้เพื่อทำหน้าที่เคียงข้างประชาชน เพื่อประสานการช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งการทำหน้าที่ของพรรคการเมืองนั้น เน้นย้ำว่าจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด

การเดินทางมาในวันนี้หลักๆก็เพื่อขอบคุณและอยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะยังอยู่เสมอ ทุกบทบาททุกหน้าที่ที่พี่น้องประชาชนมอบให้เราจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และคงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ