posttoday

เปิดประวัติพระสายกรรมฐานชื่อดัง 'พระอาจารย์คม' วัดป่าธรรมคีรี

05 พฤษภาคม 2566

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต 4 แต่งตั้ง พระราชวชิราลังการ วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 กรณี พระวชิรญาณโกศล (คม อภิวโร) หรือ 'พระอาจารย์คม' วัดป่าธรรมคีรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แอบสึกเงียบหรือลาสิกขา ขณะที่ พระครูพิทักษ์มัชฌิมเขต (จิรศักดิ์) เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต 4 มีคำสั่งแต่งตั้ง พระราชวชิราลังการ วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เจ้าคณะ จ.นครราชสีมา (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี พร้อมทั้งยังมีการตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินวัดป่าธรรมคีรีอีกด้วย

พระครูพิทักษ์มัชฌิมเขต (จิรศักดิ์) เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต 4 เปิดเผยว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาใน 'วัดป่าธรรมคีรี' ที่มีพระสงฆ์ออกจากวัดไป 4 รูป รวมทั้งพระวชิรญาณโกศล (คม อภิวโร) หรือ พระอาจารย์คม อภิวโร ประธานสงฆ์วัดป่าธรรมคีรี และพระมหาวุฒิมา เถาว์หมอ เจ้าอาวาสฯ ที่เป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถติดต่อได้ อย่างไรก็ตามเมื่อได้ตั้งรักษาการแทนไปทำหน้าที่แล้วก็เท่ากับตำแหน่งประธานสงฆ์และเจ้าอาวาสเดิมต้องยุติลงด้วย โดยวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 จะมีการประชุมพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่วัดป่าธรรมคีรี

ประวัติ พระวชิรญาณโกศล วิ. หรือ 'พระอาจารย์คม' เป็นพระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐาน สนใจและศรัทธาในคำสอนและแนวทางการฝึกภาวนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ 'หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน' อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี และอุบาสิกาจันดี โลหิตดี น้องสาวของหลวงตามหาบัว มาตั้งแต่สมัยเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในช่วงที่ 'พระอาจารย์คม' บวชและศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อหาที่สงบในการปฏิบัติธรรม และตั้งที่พักสงฆ์ธรรมคีรีขึ้น จากนั้นก็เริ่มมีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้าง 'วัดป่าธรรมคีรี' อีกทั้งพระอาจารย์คมมีลูกศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งผู้ที่มีชื่อเสียง นักธุรกิจ ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง ไปจนถึงดารานักแสดง