posttoday

สุวัจน์ ศิษย์เอกเทพเจ้าด่านขุนทดเททองหล่อ“หลวงพ่อคูณ”องค์ใหญ่

02 เมษายน 2566

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกฯ เป็นประธานเททองหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ วัดบ้านไร่ เน้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขนาดเท่าคนครึ่งในโครงการ “วัดบ้านไร่” สร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ โดยมีหน่วยงานราชการ พี่น้องประชาชนชาวกุดพิมาย ด่านขุนทด อุบาสกอุบาสิกา และลูกศิษย์หลวงพ่อคูณ ร่วมงานจำนวนมาก
 

สุวัจน์ ศิษย์เอกเทพเจ้าด่านขุนทดเททองหล่อ“หลวงพ่อคูณ”องค์ใหญ่

พิธีเททองหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ มีขนาดหน้าตักกว้าง 19 เมตร สูง 27 เมตร ถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในขณะนี้ และถ้ามีการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทําให้วัดบ้านไร่เป็นสถานที่ในการศึกษาพระพุทธศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เชิงวัฒนธรรม เพราะมีทั้งกุฏิหลวงพ่อคูณ, พิพิธภัณฑ์, วิหารกลางน้ำ และยังจะมีหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่เกิดจากความศรัทธา ความผูกพัน ของพี่น้องชาวบ้านกุดพิมายและลูกศิษย์ของหลวงพ่อ ที่อยากจะสร้างหลวงพ่อองค์ใหญ่ เพื่อจะได้รําลึกถึงหลวงพ่อคูณตลอดกาล 

สุวัจน์ ศิษย์เอกเทพเจ้าด่านขุนทดเททองหล่อ“หลวงพ่อคูณ”องค์ใหญ่

สุวัจน์ ศิษย์เอกเทพเจ้าด่านขุนทดเททองหล่อ“หลวงพ่อคูณ”องค์ใหญ่

นอกจากนี้ เพื่อที่จะได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ที่วัดบ้านไร่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ได้เดินทางมากราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วจะได้จดจําคําสอนของหลวงพ่อคูณที่เป็นอมตะและอยู่ในความทรงจำของลูกศิษย์ตลอดไป