posttoday

‘ชวน’ ร่อนจดหมายน้อย อ้อนชาวพังงาเลือก ‘ราเมศ’

01 เมษายน 2566

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่ข้อความจากจดหมายที่นายชวน หลีกภัย ส่งให้ชาวพังงา เขต 2 ในการหาเสียงเลือกตั้งผ่านทางเฟซบุ๊ค

เนื้อหาในจดหมายจากนายชวน หลีกภัย ถึง  พี่น้องชาวพังงาเขต 2 ที่นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊คมีดังนี้

พี่น้องชาวพังงาเขต ๒

โปรดสนับสนุน

เลือก นายราเมศ รัตนะเชวง เป็น ผู้แทนราษฏร

ขอขอบพระคุณ

ลงชื่อ

(นายชวน หลีกภัย)

‘ชวน’ ร่อนจดหมายน้อย อ้อนชาวพังงาเลือก ‘ราเมศ’

ซึ่งเป็น ความเคลื่อนไหวครั้งแรกของนายชวน หลีกภัย ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หลังจากที่หมดวาระจากตำแหน่งประธานรัฐสภา ที่ได้มีการสื่อสารผ่านข้อความไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดพังงา ซึ่งประกอบด้วย อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรี และอำเภอกะปง เป็นที่รู้กันดีว่าในเขตเลือกตั้งดังกล่าวนี้มีนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นอดีตเลขานุการประธานรัฐสภาของนายชวน หลีกภัย ที่ทำงานให้นายชวนมาอย่างยาวนาน

‘ชวน’ ร่อนจดหมายน้อย อ้อนชาวพังงาเลือก ‘ราเมศ’

นายราเมศ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตเลขานุการประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ปัจจุบันยังเป็นเลขานุการส่วนตัวนายชวน หลีกภัย ดูแลด้านกฎหมายและการเมือง และยังดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์

จบการศึกษาเนติบัณฑิตไทย แต่ไม่สอบเป็นอัยการ หรือผู้พิพากษา เพราะมีความมุ่งมั่นทำงานการเมืองอย่างเต็มที่ นอกจากนี้นายชวนได้เคยส่งนายราเมศไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริการะยะเวลาหนึ่งด้วย

‘ชวน’ ร่อนจดหมายน้อย อ้อนชาวพังงาเลือก ‘ราเมศ’

นายราเมศ เป็นคนหนุ่ม เป็นนักกฎหมาย ที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องปัญหาที่ดินทำกิน และจากแหล่งข่าวในเขตเลือกตั้งแจ้งว่าจากการที่นายราเมศช่วยเหลือประชาชนในเรื่องที่ดินทำกิน ได้เกิดเป็นกระแสว่าชาวบ้านโดยเฉพาะในเขต 2 ต้องการให้ นายราเมศได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นปากเสียงช่วยเหลือประชาชนในเรื่องดังกล่าว

‘ชวน’ ร่อนจดหมายน้อย อ้อนชาวพังงาเลือก ‘ราเมศ’

รวมถึงต้องการให้เสนอแนวคิดที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูง และอุดมสมบูรณ์มาก ตลอดถึงการดูแลพี่น้องเกษตรกร ผลักดันการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพังงา ผลักดันช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะท่าเรือ และปัญหาร่องน้ำ ทั้งหมดล้วนเป็นนโยบายที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก