posttoday

"จุรินทร์ ออนทัวร์” ยกทีม เปิดปราศรัยใหญ่ 3จังหวัดชายแดนใต้

18 มีนาคม 2566

โฆษก ปชป. เชิญชวนชาวใต้ ร่วมฟังปราศรัยใหญ่ ยกทีม"จุรินทร์ ออนทัวร์” พร้อมชูนโยบาย "สร้างสันติภาพ สู่สันติสุข ชายแดนใต้" เมธี มั่นใจ นโยบายพรรค เกิดประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจ และสังคม

นายเมธี อรุณ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 18 – 19 มี.ค. นี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ได้นำ “จุรินทร์ ออนทัวร์” ยกทีม มาเปิดปราศรัยใหญ่ พร้อมกับลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวอำเภอสุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส และในวันพรุ่งนี้ (19 มี.ค.) จะได้จัดปราศรัยและพบปะพี่น้องที่เทศบาลเมืองนครยะลา จังหวัดยะลาด้วย 

 

ซึ่งในการปราศรัยใหญ่ครั้งนี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะได้นำเอานโยบาย ภายใต้กรอบ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” ทั้งหมด นอกจากจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมฟังการปราศรัยแล้ว ยังจะนำเสนอหลักคิดที่สำคัญสำหรับพี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งก็คือนโยบาย "สร้างสันติภาพ สู่สันติสุข ชายแดนใต้"  ซึ่งจะเป็นนโยบายที่สร้างให้จังหวัดชายแดนใต้ของเรารุ่งเรืองสืบไป 

 

ผมมั่นใจว่า คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้อนรับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ และสิ่งที่ท่านหัวหน้าจะได้ประกาศในวันนี้ เพราะพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายที่คนภาคใต้ให้ความสนใจมาแล้วหลายสมัย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านการศึกษา การจัดตั้ง ศอ.บต. ที่เกิดขึ้นในยุคของพรรคประชาธิปัตย์ และโดยเฉพาะโครงการโคบาลชายแดนใต้ ที่กระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การนำของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ซึ่งมอบหมายให้นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นผู้ดำเนินโครงการ ก็สามารถพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อลังกาสุกะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และถือเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร ที่จะพัฒนาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีรายได้มั่นคง และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย