posttoday

เปิดคำสั่งเด้ง5เสือโรงพักป่าตองเซ่นปกครองจับค้ากามเด็ก

17 มีนาคม 2566

ผู้การตำรวจภูเก็ตสั่งเด้ง5เสือโรงพักป่าตองภูเก็ตเข้ากรุ ปมฝ่ายปกครองจับค้าบริการทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า18ปี

กรณีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าตรวจสอบสถานบริการแห่งหนึ่งภายในถนนบางลา ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พบมีการเปิดบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีการนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาขายบริการทางเพศ จำนวน 6 คน และในจำนวนนั้นมีอายุต่ำสุด 15 ปี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากมูลนิธิ Operation Underground Railroad (O.U.R) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์

พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่110/2566  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (ศปก.ภ.จว.ภูเก็ต) โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการประกอบด้วย 

1.พ.อ.อ.สุจินต์ นิลบดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตอง 
2. พ.ต.ท.สมพร สุรินทร์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามฯ 
3. พ.ต.ท.นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น รองผู้กำกับการสืบสวนฯ 
4. พ.ต.ท.วุฒิวัฒน์ เลี้ยงบุญจินดา สารวัตรป้องกันปราบปรามฯ 
5. พ.ต.ท.สุชาติ ชุมภูแสง สารวัตรสืบสวนฯ 

ในคำสั่งมอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ได้มีคำสั่งให้ 
1. พ.ต.อ.พีระพงษ์ ฉายอรุณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตอง 
2.พ.ต.ท.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรกมลา รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรป่าตอง 
และ 3.พ.ต.ท.สาธิต หนูฤทธิ์ รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าตอง โดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม 

ด้าน พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เปิดเผยว่า สำหรับคดีนี้ได้มอบหมาย พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้ควบคุมดูแลคดีและสืบสวนขยายผล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้สืบสวนขยายผลหาผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ร่วมกับชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทยอย่างเต็มที่ส่วนผู้ถูกกล่าว 2 ราย เบื้องต้นยังให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นสิทธิของเขาที่สามารถดำเนินการได้ในส่วนของตำรวจก็ทำอย่างเต็มที่ และต้องใช้เวลาพอสมควรจนกว่าจะแล้วเสร็จ