posttoday

ก้าวไกลชูผลงานตำบลต้นแบบใช้นวัตกรรม

08 มีนาคม 2566

พรรคก้าวไกล โชว์นวัตกรรมทำได้จริง "อุตสาหกรรมน้ำประปาสะอาด" ยกเคสทำงานร่วมกับ "คณะก้าวหน้า" ทำน้ำประปาดื่มได้ให้เทศบาลตำบลอาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ 1.4 ล้านบาท/ปี

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เครือเนชั่น นำโดย สปริงนิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจและโพสต์ทูเดย์ ได้จัดงานสัมมนา อนาคตประเทศไทย หัวข้อ นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ รองเลขาธิการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูล และดิจิทัล พรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคมีอุดมการณ์สังคมนิยมประชาธิปไตยแต่ยึดมั่นในการแข่งขันตลาดเสรีเช่นกัน ถ้าให้พูดถึงนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ

หากอยากให้นวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยั่งยืน ปัญหาที่เด่นสุดตอนนี้คือ เราต้องสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ นั่นคือ แก้ไขปัญหาสังคมสูงวัย ซึ่งจะแก้ไขปัญหานี้ หากไม่มีนวัตกรรม เราจะต้องทำให้พวกเขาสามารถรีสกิล มีรายได้มีอาชีพต่อไปได้

ก้าวไกลชูผลงานตำบลต้นแบบใช้นวัตกรรม

ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า หากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล จะสรรค์สร้างอุตสาหกรรมใหม่ได้ในอนาคต คือ อุตสาหกรรมน้ำประปาสะอาด สร้างชีวิต สร้างงาน สร้างอนาคต

โดยนโยบายนี้จับต้องได้จริง จากการที่พรรคก้าวไกลลงไปทำงานกับคณะก้าวหน้า ที่เทศบาลตำบลอาดสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ประชากรราว 4,000 คน มีผู้ใช้น้ำนับตามหัวมิเตอร์ราว 1,400 มิเตอร์

ก่อนหน้านี้เทศบาลแห่งนี้มีน้ำประปาไม่เหมาะสมกับการอุปโภค บริโภค วันนี้จากการทำงานร่วมกับคณะก้าวหน้า เทศบาลแห่งนี้มีน้ำประปาสะอาดดื่มได้ ได้การรับรองจากกรมอนามัย ถามว่าทำอย่างไร นั่นคือ การเอานวัตกรรม เทคโนโลยี ยกระดับการผลิตให้แก่ประชาชน

นอกจากนี้พัฒนาระบบการจ่ายค่าน้ำออนไลน์ได้ด้วย และเป็นการลดต้นทุนเศรษฐกิจ โดยในส่วนนโยบายน้ำประปาสะอาดดื่มได้ เทศบาลตำบลอาดสามารถ พบว่า ลดค่าใช้จ่าย 1.4 ล้านบาท/ปี นี่เพียงแค่ 1 เทศบาล

ก้าวไกลชูผลงานตำบลต้นแบบใช้นวัตกรรม

ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญตอนนี้ในไทย คือ เรื่องสังคมสูงวัยที่อีก 20 ปีข้างหน้า ตน และประชาชนทางบ้าน ทุกคนในประชากรวัยทำงาน มีภาระหนักอึ้งดูแลคนชรา หรือเด็กเล็กที่อยู่นอกวัยทำงาน หากไม่เอานวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ พูดง่ายๆ ทำอย่างไรก็ตามให้คนวัยทำงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม