posttoday

กยศ.ขอลดหักเงินเดือนจ่ายหนี้ขั้นต่ำ100บาท ไม่ได้เก็บหนี้โหดตามข่าว

25 กุมภาพันธ์ 2566

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ย้ำให้ผู้กู้ยืม กยศ.แจ้งขอลดการหักเงินเหลือ 100 บาทต่อเดือนได้ ยืนยัน กยศ. ไม่หักโหดตามที่มีการเผยแพร่ข่าว

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีที่มีประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ ข้อความเกี่ยวกับการหักเงินเดือนของลูกหนี้ กยศ. พร้อมเอกสารแสดงตัวอย่างโดยระบุว่า กยศ. หักเงินเดือนลูกหนี้อย่างโหด

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ได้ชี้แจงว่า "จากกรณีที่มีหนังสือของกองทุนปรากฏในข่าวนั้น เป็นหนังสือที่กองทุนได้ส่งถึงหน่วยงานนายจ้างเพื่อแจ้งวิธีการคำนวณเงินรายเดือนเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนด้วยการหักเงินเดือน ซึ่งตัวเลขที่ระบุในหนังสือเป็นตัวเลขตัวอย่างของผู้กู้ยืมที่มียอดผิดนัดชำระหนี้สูง 

แต่ในทางปฏิบัติเมื่อผู้กู้ยืมได้รับหนังสือดังกล่าว ผู้กู้ยืมสามารถยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้หรือขอไกล่เกลี่ยกับกองทุนแล้วแต่กรณี และสามารถขอปรับลดจำนวนที่หักเงินเดือน โดยชำระขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือนได้

"รัฐบาลพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและให้โอกาสเด็กทุกคน ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ทุกคน สำหรับผู้กู้ยืมที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ ขอเชิญร่วมงาน "พร้อมใจไกล่เกลี่ย แก้หนี้ครัวเรือน"
 

ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมบังคับคดี และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน และสถาบันการเงินกับลูกหนี้ได้เจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกัน เพื่อช่วยลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล  

โดยผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติได้  โดยกำหนดจัดกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม (แจ้งวัฒนะ) ตามกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566  
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566  
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566