posttoday

ในหลวงส่งพระราชสาส์น ถวายพระพร'กษัตริย์จิกมี'วันคล้ายวันพระราชสมภพ

21 กุมภาพันธ์ 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก แห่งภูฏาน ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 กุมภาพันธ์ 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก แห่งภูฏาน ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ความว่า 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน กรุงทิมพู ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความวัฒนาถาวรของราชอาณาจักรภูฏาน
 

หม่อมฉันตระหนักยิ่งในคุณค่าของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศ พระราชวงศ์ และประชาชนของเราทั้งสอง สายสัมพันธ์ที่มั่นคงนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงสัมพันธไมตรี ความเข้าใจอันดี และวัฒนธรรมทางศาสนาที่มีร่วมกัน หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรภาพที่มีอยู่อย่างสนิทสนมแนบแน่นจะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในทุกๆ ด้านให้กระชับมั่นยิ่งขึ้นไปอีกในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว