posttoday

"ไพศาล"กางรัฐธรรมนูญ ชี้ นายกยุบสภาฯ ไม่ได้

19 กุมภาพันธ์ 2566

"ไพศาล พืชมงคล" โพสต์ทาง www.facebook.com/Paisal.Fanpage แจงเหตุยุบสภาไม่ได้ แล้วใครจะได้เป็นนายกฯ คนใหม่? พร้อมระบุว่าถ้าจะยุบสภาเดือน มี.ค. 66 เพื่อให้ ส.ส.ย้ายพรรค อาจผิดรัฐธรรมนูญและจรรยาบรรณทางการเมือง

นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษารองนายก (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความให้ความเห็นเงื่อนไข "ยุบสภา" ของพล.อ.ประยุทธ์. จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า  

 

ถ้ายุบสภาไม่ได้ ใครจะเป็นนายกฯ คนใหม่?

 

1. โดยผลแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายณ.ปัจจุบัน มีดังนี้

กกต.ได้กำหนดการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 7 พ.ค.66 มีผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองภายในวันที่ 7 ก.พ. 66 ซึ่งผ่านพ้นมาแล้ว

ใครย้ายพรรคการเมืองหลัง 7 ก.พ.66 ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งในพรรคที่ย้ายไปใหม่!!!!

 

2. ณ. 7 ก.พ. 66 รทสช. อาจยังไม่พร้อม เพราะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งน้อย ยากที่จะได้ส.ส.ถึง 25 คน จึงต้องยอมให้ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายทั่วไปซึ่งจะเป็นผลลบต่อการเลือกตั้ง

 

3. เมื่อวานนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 และสภาจะหมดวาระลง ในวันที่ 23 มี.ค. 66

 

4.ไม่มีเหตุที่จะยุบสภาได้อีกแล้ว!!!!

 

เหตุที่จะเสนอยุบสภามี 3 กรณี คือ

  • รัฐบาลแพ้โหวตในสภา และเห็นว่าเสียงข้างมากไม่ถูกต้อง จึงขอยุบสภาคืนอำนาจให้แก่ประชาชน
  • รัฐบาลไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาในสมัยประชุมได้ เช่น สภาไม่ครบองค์ประชุมเป็นประจำและรัฐบาลเห็นว่าไม่ถูกต้องจึงยุบสภาเพื่อคืนอำนาจแก่ประชาชน
  • รัฐบาลเห็นว่า เวลาการประชุมรัฐสภาเหลืออยู่น้อย และเป็นโอกาสที่รัฐบาลได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชน จึงขอยุบสภาเพื่อให้ประชาชนมอบอำนาจให้รัฐบาลมากขึ้น

ขณะนี้เหตุแห่งการยุบสภาทั้ง 3 กรณีไม่มีแล้ว

 

5. การแถลงว่า จะยุบสภาในเดือน มี.ค.66 เพื่อให้ส.ส.ย้ายพรรคการเมือง ไม่ใช่เหตุที่จะขอยุบสภา ส่อว่า ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและจรรยาบรรณทางการเมือง เพราะ

  • เป็นการยุบสภาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ พรรคการเมืองเดียว
  • เป็นการยุบสภาเพื่อ"ซื้อเวลาตกปลาในอ่างเพื่อน" ทำให้เกิดความเสียหายแก่พรรคการเมืองอื่นเป็นการผิดจรรยาบรรณและคุณธรรมอย่างร้ายแรง

ถ้าหากพรรคการเมืองอื่นหรือประชาชนคัดค้าน ก็อาจไม่มีการยุบสภา!!!!

ถ้ายุบสภาไม่ได้ หลังเลือกตั้งประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่!!!!

#นับถอยหลังการเลือกตั้ง