posttoday

อุตตม ย้ำ 3 แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

10 กุมภาพันธ์ 2566

“อุตตม สาวนายน” เผยพลังประชารัฐ ใช้ 3 แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทั้งแก้ปัญหาแผลเป็นจากโควิด เร่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ และปฏิรูประบบราชการ รับมือความเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและระดับโลก

นายอุตตม สาวนายน ที่ปรึกษากรรมการนโยบาย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวในงาน “อนาคตประเทศไทย Economic Drives เศรษฐกิจไทย สตาร์ทอย่างไรให้ก้าวนำโลก” ซึ่ง PostTodyay ร่วมกับ Nation TV จัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กทม. เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2566 ว่า ปีนี้โอกาสเศรษฐกิจถดถอย ชะงักงัน เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลกันในประเทศไทย

แนวโน้มสำคัญคือ ภูมิรัฐศาสตร์ของโลก ความตึงเครียดที่มี วันนี้พูดกันว่าเป็นยุคของ Insecurity คือ ความไม่แน่นอน ทำให้เกิดความกังวลในหลายประเทศ ทั้งประเทศมหาอำนาจ และประเทศเล็กเช่นเรา การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ อีกเรื่องคือ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กระทบเศรษฐกิจสังคม เหล่านี้คือ เทรนด์สำคัญ Climate Change ที่มาทั้งความเสี่ยง และโอกาส ภาพอย่างนี้บริหารจัดการอย่างไร พปชร.เรามีแนวทางบริหารจัดการ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ อยู่กับความเป็นจริง

เรื่องแรก ปัญหาเฉพาะหน้า แผลเป็นจากโควิด-19 ใครบอกโควิด-19 หมด ตนถามผู้ประกอบการ SME บอกว่า ยังเป็นแผลอยู่ เรื่องหนี้สิน จะแก้อย่างไร ต้องแก้ทั้งระบบ หนี้ในระบบ หนี้นอกระบบ หนี้ครัวเรือน 90% ยังมีหนี้ธุรกิจ แนวทางคือ การรวม และแก้หนี้ทั้งหมดอย่างเป็นระบบ แก้แล้วต้องเติมทุนใหม่ให้เขาลุกมาได้ เพิ่มทักษะทำมาหากินได้ใหม่

เรื่องสอง เร่งรัดการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่จำเป็น เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจต้องเริ่มจากฐานราก ไม่ใช่พูดถึงอุตสาหกรรมก่อน พิสูจน์แล้วว่า หากเศรษฐกิจฐานรากไม่เข้มแข็ง พึ่งเศรษฐกิจภายในไม่ได้ เรื่องของเกษตร การท่องเที่ยว การผลิตของชุมชน ต้องผสมผสาน และยึดโยงอย่างครบวงจร ทำให้เกิดโอกาส เกิดงานใหม่ ชุมชนเข้มแข็ง ถึงจะมาพูดเรื่องเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่  วันนี้เครื่องยนต์ที่เรามีอ่อนแรง บางเครื่องล้าสมัยแล้ว ส่งออกส่งได้ ถามว่าถ้าส่งแบบนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไร ทุกคนขยับตัวด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยทักษะใหม่ๆ ต้องการเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ 

เรื่องสาม การปฏิรูปรัฐราชการ ไม่ให้เป็นคอขวด บอกก่อนว่าระบบราชการไม่ผิด แต่ถึงเวลาต้องปรับ เพราะมีข้าราชการเก่งๆ หลายคนอยากทำงานมากกว่านี้แต่ระบบไม่เอื้อ กฎระเบียบ ร่างพระราชบัญญัติต่างๆ มีกว่า 1,400 ฉบับ ต้องล้างเอาเท่าที่จำเป็น เรื่องสำคัญมากๆ คือ การพัฒนาคน และต้นทุนมนุษย์ ทั้งหมดที่พูดเกิดไม่ได้เลย ถ้าไม่เอาเรื่องทุนมนุษย์ให้จริงจัง การศึกษาต้องครบทุกวัย และต้องถือเป็นรัฐสวัสดิการที่เข้าถึงถ้วนหน้าและมีคุณภาพ ถึงจะเดินหน้าได้

 ทั้งหมด พปชร.มีแนวทางหลักคือ แนวความคิดประชารัฐ ไม่ใช่ประชานิยมคือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน และประชาชน เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน สร้างการพัฒนาที่คุ้มค่า มั่งคั่ง ยั่งยืน แก้ปัญหาพื้นฐานความเหลื่อมล้ำ ยากจน ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมในทุกมิติที่ยึดโยงกัน แนวทางนี้เคยทำมาแล้ว เคยสัมผัสมาแล้ว การทำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทุกภาคส่วน