posttoday

ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวปิดแพลตฟอร์ม ‘กองสลากพลัส’

07 กุมภาพันธ์ 2566

ศาลรับคำร้องกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES ) มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ระงับการทำให้แพร่หลาย ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม กองสลากพลัสเหตุพบขายเกินราคา รวมถึงจำหน่ายสลากให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี สร้างความเสียหายให้กับรัฐ-ประชาชน

วันนี้ (7 ก.พ.) ที่ ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก ศาลมีคำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราว ตามคำร้องขอ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม กองสลากพลัส 2 URL และ 1 แพลตฟอร์ม รวม 3 รายการ ระหว่างที่ยังอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนพิจารณาคำร้องขอให้ปิดเว็ปไซต์และแพลตฟอร์ม กองสลากพลัส

โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า หลังจากที่ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ปิด เว็บไซต์และแพลตฟอร์ม กองสลากพลัส พบว่ายังคงมีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และมีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และยอมเปรียบเทียบปรับกับพนักงานสอบสวนเรื่อยมา

จึงมีคำสั่งห้ามผู้คัดค้านแพร่หลายซึ่งข้อมูลใดๆ ในเว็ปไซต์ และแพลตฟอร์ม จนกว่าจะมีคำสั่งอื่นๆ เปลี่ยนแปลง

ส่วนการไต่สวนพยานตามคำร้องขอปิดเว็ปไซต์และแพลตฟอร์ม กองสลากพลัสนั้น ได้มีการไต่สวนพยานผู้ร้องไปครบแล้ว ยังเหลือการไต่สวนพยานผู้คัดค้าน ซึ่งจะมีการไต่สวนพยานรายสุดท้ายในวันที่ 20 มีนาคม. 2566 นี้