posttoday

“รมว.เฮ้ง” เร่งสอบข้อเท็จจริง หนุ่ม TV เสียชีวิตคาโต๊ะทำงาน

07 กุมภาพันธ์ 2566

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แสดงความเสียใจพร้อมเร่งตรวจสอบและช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ ต่อหนุ่มวัย 44 ปี ฝ่ายจัดทำผังรายการทีวี ซึ่งเสียชีวิตคาโต๊ะทำงานจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น หรือ “รมว.เฮ้ง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้รับรายงานเกี่ยวกับ หนุ่มวัย 44 ปี ฝ่ายจัดทำผังรายการทีวีที่เสียชีวิตคาโต๊ะทำงาน และขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน

สำนักงานประกันสังคม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ‘นายศราวุฒิ ศรีสวัสดิ์’ ผู้เสียชีวิตจากไปด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยบริษัทของผู้เสียชีวิตอยู่ในเขตความผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 

หากกรณีดังกล่าวเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน สิทธิประโยชน์จะประกอบด้วย

  • เงินค่าทำศพ จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ จำนวน 50,000 บาท
  • เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจ่ายให้ทายาทผู้มีสิทธิ ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน มีกำหนด 10 ปี
  • เงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคม 

หากการเสียชีวิตไม่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน สิทธิประโยชน์จะประกอบด้วย

  • เงินค่าทำศพ 50,000 บาท 
  • เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต  
  • เงินบำเหน็จชราภาพ

ขณะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เช่น มีการจัดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้กับลูกจ้างหรือไม่

หากนายจ้างไม่ได้กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ถือว่ามีความผิด ส่วนกรณีให้ทำงานล่วงเวลา ต้องดูว่าได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่ 

การสั่งให้ทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างมีเพียงกรณีเดียวคือลักษณะของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉินเท่านั้น

ทั้งนี้ การทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และทำงานล่วงเวลาในวันหยุดต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าด้วย สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมง 

หากพบว่านายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ