posttoday

ปชป. ลุยต่อ เตรียมเปิดนโยบายยุทธศาสตร์สร้างคน

05 กุมภาพันธ์ 2566

สานงานจากอดีตนมโรงเรียนฟรี 365 วัน พ่วง อาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ พร้อม ขอคะแนนชาวสงขลาช่วย "สรรเพชญ" เขต 1 มั่นใจทำงานได้ ดูแลพื้นที่ต่อเนื่อง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์/ผอ.เตรียมการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงถึงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ และการทำงานของพรรคที่ผ่านมา ต่อชมรมกลุ่มสหกรณ์รถตุ๊กๆในพื้นที่เขต 1 สงขลา พร้อมทั้งได้ฝากนายสรรเพชร บุญญามณี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคปชป.เขต1 และพรรคประชาธิปัตย์แก่ชมรมกลุ่มสหกรณ์รถตุ๊กๆในจังหวัดสงขลา

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่เพียงหนึ่งเดียว ถือเป็นสถาบันการเมืองที่ยังคงอยู่จนย่างเข้าปีที่ 77  ซึ่งพอนานเข้าบางคนมักมองว่าประชาธิปัตย์ไม่เคยทำอะไรไว้เลย แต่ในความจริงพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกนโยบายต่างๆมามากมาย ซึ่งนโยบายเหล่านี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนเข้ามาก็ยังคงนำมาใช้ อย่างต่อเนื่อง

 

โดยเฉพาะในสมัยของท่านชวนหลีกภัย  เรื่องของนมโรงเรียน ก็เป็นนโยบายของปชป.ที่เป็นนโยบายเพื่อให้ลูกหลานของเราได้ดื่มนมโรงเรียนมากว่า 30 ปีแล้ว แต่ในรอบหน้าพรรคปชป.ได้ออกนโยบายเพิ่มเติมโดยให้ลูกหลานของเราดื่มนมโรงเรียนฟรีตลอดทั้งปีคือ 365 วัน นี่คือนโยบายเรื่องนม

 

นโยบายในเรื่องของธนาคารหมู่บ้าน หรือธนาคารชุมชน ชุมชนละ 2 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนเพื่อใช้ในการหมุนเวียน นี่ก็เป็นนโยบายของพรรคปชป. ที่สำคัญนอกจากในเรื่องของดื่มนมโรงเรีบนแล้ว นโยบายสร้างคนอีกเรื่องคือ นโยบายในเรื่องลูกหลานได้กินอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพที่โรงเรียน เรื่องเงิน กยศ.เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ  ซึ่งนโยบายด้านการศึกษา เป็นนโยบายที่ประชาชนเชื่อถือกันมาก

 

ดังนั้นรอบนี้ พรรคจึงได้ประกาศ ให้ลูกหลานของเราได้เรียนจนจบปริญญาตรี เป็นการขยายโอกาสให้ลูกหลานของเราได้เรียนอย่างต่อเนื่อง  รวมไปถึงนโยบายในเรื่องของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นนโยบายที่ปชป.จะประกาศใช้ต่อไป ซึ่งจะเปิดให้ลูกหลานของเราสามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี เรียนจบปริญญาตรีมีงานทำ โดยเฉพาะสาขาขาดแคลน สาขาวิชาช่าง เพื่อไม่ให้เกิดการว่างงาน

 

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของประมงซึ่งหลายปีมานี้เกิดความเสียหายหนัก และยังมาเอาภาคกฏหมายมาใช้กับประมงสงขลา ซึ่งเป็นปัญหาที่พรรคจะเข้ามาฟื้นฟูและแก้ไข ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นในพรรคปชป.ได้

 

ในส่วนของพื้นที่เลือกตั้งเขต 1 สงขลานั้นขอฝากเลือกกาบัตรสองใบ ทั้งพรรคทั้งคน โดยนายสรรเพชร บุญญามณี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคปชป. เขตเลือกตั้งที่ 1 พร้อมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ มั่นใจได้ว่าเป็นคนทำงานที่ดูแลพื้นที่มาตลอดตั้งก่อนเกิดโควิด จนมาถึงช่วงโควิดที่ได้ดูแลช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง