posttoday

เชียงใหม่ อ่วม พบค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐานติดต่อกัน 5 วัน

05 กุมภาพันธ์ 2566

ส่งผลให้ทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยฝุ่น ท้องฟ้าสีขาวหม่น ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งเร่งควบคุมไฟป่าลดความเสียหาย และฝุ่นควันสะสม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีฝุ่นควัน ปกคลุมเต็มพื้นที่ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน โดย เฉพาะตัวเมืองเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าท้องฟ้าขุ่นมัว ทั่วทุกพื้นที่

 

เชียงใหม่ อ่วม พบค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐานติดต่อกัน 5 วัน เชียงใหม่ อ่วม พบค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐานติดต่อกัน 5 วัน

 

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ผ่าน แอปพลิเคชั่น AIR4THAI พบว่ามีค่าฝุ่น PM2.5 ในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่สถานีตำบลศรีภูมิ อยู่ที่ 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจากสถิติถือว่าคุณภาพอากาศ เกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นวันที่ 5 ติดต่อกันและสูงที่สุดวัดได้ที่สถานี ตำบลหางดง อำเภอฮอด พบว่ามีค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยสาเหตุหลักยังคงมากจากการเผาในพื้นที่โล่ง พื้นที่เกษตร และยังเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

 

เชียงใหม่ อ่วม พบค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐานติดต่อกัน 5 วัน

เชียงใหม่ อ่วม พบค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐานติดต่อกัน 5 วัน

 

 

ด้านนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเกิดไฟป่าหลายจุด โดยเฉพาะที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ได้เข้าดับไฟป่าในจุดแจ้งเตือนความร้อน Hotspots จากข้อมูลดาวเทียม Suomi (ระบบ VIIRS) บริเวณป่าทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านหัวเสือ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ แม้จะสามารถดับไฟได้ และจากการตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่เสียหาย จำนวน 17 ไร่ ทำให้ เกิด ฝุ่นควันจำนวนมาก จึงได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดเหตุ เพื่อลดความเสียหายของพื้นที่ป่า และไม่ก่อให้เกิดกลุ่มควันสะสม ซ้ำเติมสถานการณ์หมอกควันจากฝุ่น PM 2.5
 

 

เชียงใหม่ อ่วม พบค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐานติดต่อกัน 5 วัน

 

เชียงใหม่ อ่วม พบค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐานติดต่อกัน 5 วัน

 

ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 พบจุดความร้อนหรือ จุดHotspotจำนวน 4 จุด เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอฮอด 1 จุด ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อำเภอจอมทอง 1 จุด อำเภอเชียงดาว 1 จุด อำเภออมก๋อย 1 และพบจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 485 จุด