posttoday

"ก้าวไกล" ยันหนักแน่นไม่มีนโยบายลดบำนาญข้าราชการ

30 มกราคม 2566

หลังข่าวปลอมระบาด ย้ำรัฐบาลต้องหารายได้ให้สอดคล้องรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น ป้องกระทบสวัสดิการประชาชน-ราชการในอนาคต

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ชี้แจงกรณีมีข่าวปลอมกลับมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์อีกครั้ง บิดเบือนว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายลดเงินเดือนหรือบำนาญของข้าราชการ ว่า พรรคก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้ง ว่าเราไม่มีและไม่เคยมีนโยบายลดเงินเดือนหรือบำนาญของข้าราชการ สิ่งที่เราเสนอคือให้ลดงบประจำ ที่ไม่ใช่เงินเดือนของข้าราชการ เช่นการไปดูงานเมืองนอก โครงการอบรมสัมมนา โครงการที่ซ้ำซ้อน รวมถึงลดงบกลางที่เป็นเงินสำรองที่เปิดโอกาสให้รัฐบาลเอาไปใช้ได้ตามใจชอบ โดยไม่เกิดประโยชน์

 

พรรคก้าวไกลเสนอว่าควรโยกเงินเหล่านี้มาจัดสวัสดิการที่ดี ให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น เราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ ยืนยันว่าสิ่งที่เราเสนอ ไม่ได้มีอคติต่อข้าราชการ แต่เราตระหนักว่าหากรัฐบาลไม่สามารถหารายได้ให้สอดคล้องกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น จะก่อปัญหากับทั้งสวัสดิการประชาชนและสวัสดิการข้าราชการในอนาคต

 

“ผมเคารพประชาชนทุกคน รวมถึงข้าราชการที่ทำงานเพื่อประเทศ เงินบำนาญคือสิ่งที่สมควรได้รับจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิต และข้อเสนอของพรรคก้าวไกลก็เพื่อผลักดันให้ข้าราชการมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีขึ้น ได้ทำงานที่ถนัดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีความคิดสร้างสรรค์” นายพิธา กล่าว