posttoday

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร วันตรุษจีน ปี 2566

22 มกราคม 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร เนื่องในเทศกาล "วันตรุษจีน" ปี 2566 ตามลายพระหัตถ์ภาษาจีน คำว่า "ยู่ทู่เฉิงเสียง" ความหมายพรพระราชทาน คือ "กระต่ายหยกนำโชคลาภ"

เพจ PHUFA เผยภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพร ตรุษจีน พุทธศักราช 2566

 

ภาพฝีพระหัตถ์ เป็นภาพกระต่ายและสุนัขคู่หูยืนชมพระจันทร์ และพรพระราชทานที่อัญเชิญมา คือ พรพระราชทาน ซึ่งเป็นสิริมงคลยิ่งแก่คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีนทุกท่านในวันตรุษจีน พุทธศักราช 2566 ในวันที่ 22 มกราคม 2566 นี้

 

พรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีน คือ 玉兔呈祥 อ่านว่า ยู่ทู่เฉิงเสียง ความหมายพรพระราชทาน คือ กระต่ายหยกนำโชคลาภ

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร วันตรุษจีน ปี 2566

 

ทางร้านภูฟ้าจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตปรับเปลี่ยนสีกระต่ายเป็น  “สีเขียว” เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า “กระต่ายหยก” ที่ปรากฏในพรพระราชทานในวาระตรุษจีนปีนี้ 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร วันตรุษจีน ปี 2566

 

ทั้งคนจีน คนไทย ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “หยก” เป็น อัญญมณี ที่คนจีนถือว่า เป็นอัญญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลของชีวิต นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งร่ำรวย ผู้ใดได้ครอบครองเครื่องประดับที่ทำด้วยหยก ท่านผู้นั้นก็จะโชคดี มีอายุยืน