posttoday

เปิดภาพ 3D สกายวอล์คเขาฉกรรจ์ ทีมสำรวจลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้

20 มกราคม 2566

ทีมสำรวจลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้การก่อสร้าง สกายวอล์คเขาฉกรรจ์ ผู้นำท้องถิ่นหวังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งใหม่ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ท่ามกลางข้อกังวลกระทบระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ที่บริเวณสวนรุกชาติเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้วว่าที่ ร.ต.โจทย์ แดงจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ นายชริน เซ่งลอยเลื่อน หัวหน้าสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ นำคณะทีมเจ้าหน้าที่สำรวจการก่อสร้างจุดชมวิวเรือนยอดไม้ หรือ "สกายวอล์คเขาฉกรรจ์"อยู่ระหว่างกึ่งกลางของเขาฉกรรจ์ทั้ง 2 ลูก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอเขาฉกรรจ์

ทีมสำรวจ "สกายวอล์คเขาฉกรรจ์"นำภาพถ่ายมุมสูงและจุดที่จะก่อสร้างโครงการ มาทำภาพ 3D SKY WALK มีลักษณะรูปร่างเป็นเรือสำเภาขนาดใหญ่ ความยาว 63 เมตร กว้าง 12 เมตร มีเสากระโดงเรือ อยู่หัวและท้ายเรือ ตั้งเด่นสวยงามอยู่ระหว่างเขาฉกรรจ์ลูกที่ 2 และลูกที่ 3 เป็นการออกแบบเพื่อใช้ประกอบการเสนอโครงการฯ 

นายชริน เซ่งลอยเลื่อน หัวหน้าสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ กล่าวว่า ขั้นตอนนี้ เป็นการเก็บข้อมูลการศึกษาเบื้องต้น เพื่อเสนอขออนุมัติในหลักการก่อสร้างกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเมื่อได้รับการพิจารณาในหลักการแล้ว ก็จะเริ่มสำรวจจริงจังและขออนุมัติก่อสร้างอีกครั้งและจะมีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ 

ทั้งนี้ สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์มีภารกิจคือ รวบรวมพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ท้องถิ่น จากนั้นก็เอาพันธุ์ไม้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้การทำสกายวอล์ค ถือว่าเป็นการศึกษาเรือนยอดไม้อีกวิธีหนึ่งเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ในการดึงให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน 

ด้าน ว่าที่ ร.ต.โจทย์ แดงจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ กล่าวว่า การศึกษาและก่อสร้าง เราพิจารณาว่าทำอย่างไรจะไม่ให้กระทบกับระบบนิเวศทั้งลิงและค้างคาว ขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องสำคัญมากคือการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ เจ้าของพื้นที่คาดว่าหากได้รับการอนุมัติ การก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ น่าจะใช้เวลาราว 3 ปี