posttoday

“สุวัจน์” เปิด “เดิน-วิ่ง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 มกราคม 2566

“รวมพลังสร้างคณะแพทย์-โรงพยาบาลม.เกษตรฯ” พร้อมกันทั่วประเทศ นับเป็นการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง พร้อมกัน 15 สนามเป็นครั้งแรก และการวิ่งแบบ Virtual Run ของ KU RUN ในระยะทาง 4.8 กิโลเมตร

วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น.ณ สนามอินทรียจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.)  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นิสิตเก่า มก.33 อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก.( 80’KU RUN) ประธานเปิดโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก.( 80’KU RUN) ร่วมพลังเพื่อสร้างโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ นิสิตเก่า KU 46 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก.( 80’KU RUN) นางโสภาวรรณ มงคลธรรมกุล นิสิตเก่ KU36 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ประธานคณะอำนวยการโครงการฯ
 

 

นายสิทธิพล ภู่สมบุญ นิสิตเก่า KU 39 อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตเก่ามก นิสิตมก.ปัจจุบัน บุคลากร ประชาชน และเครือข่ายสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ จำนวน 10,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ นับเป็นการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง พร้อมกัน 15 สนามเป็นครั้งแรก และการวิ่งแบบ Virtual Run ของ KU RUN ในระยะทาง 4.8 กิโลเมตร เพื่อแสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคีของลูกสีเขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครอบครัวเกษตรศาสตร์และประชาชน ที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและก่อสร้างโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
 

 

นายสุวัจน์ กล่าวว่าวันนี้เป็นการจัดงานของสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และมีศิษย์เก่าหลายแสนคน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรฯ มีทั้งที่บางเขน ที่วิทยาเขตกําแพงแสน,สุพรรณบุรี, ศรีราชา และสกลนครฉะนั้น วันนี้ศิษย์เก่ามหาลัยก็รวมตัวกันทั่วประเทศ

 

ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 80 ปีมหาลัยเกษตรฯ พร้อมกัน 15 สนามเป็นครั้งแรก ถือว่าเป็นการรวมพลังเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรฯ ก็ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศที่ผ่านมาเป็นจํานวนมาก แล้วครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อสุขภาพร่างกายแล้ว ความรัก ความสามัคคีก็จะเป็นอีกพลังหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในการร่วมกันทํากิจกรรมการกุศล คือ ตอนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรฯ กําลังจะมีการก่อสร้างโรงพยาบาล 400 เตียง จะมีการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กลางเมือง ติดถนนวิภาวดีรังสิต

 

ตอนนี้มหาวิทยาลัยได้เตรียมที่ดินไว้ประมาณ 25 ไร่ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสองสามปีที่ผ่านมา ตอนที่เกิดเรื่องโควิด ระบบสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล เป็นปัจจัยที่สําคัญ ที่ทําให้เราสามารถผ่านวิกฤติต่างๆ มาได้ ฉะนั้น มหาลัยเกษตรศาสตร์ ก็จะได้มีการจัดตั้งคณะแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ในการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุข ให้กับประเทศ ให้กับพี่น้องประชาชนได้สบายใจ ว่ามีระดับการแพทย์ที่ มีการยกระดับเกิดขึ้น และเป็นอีกก้าวหนึ่งของความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 8,000 กว่าล้านบาท ในการดําเนินการก่อสร้าง และที่ผ่านมาพวกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยได้ทราบข่าว ก็ได้บริจาคเข้ากองทุนได้เงินไปแล้ว 10 กว่าล้านบาท

 

ฉะนั้น ในวันนี้นอกจากจะเป็นการวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองแล้ว ทางนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยสมาคมนิสิตเก่าก็จะได้มอบรายได้ที่ได้การจัดการแข่งขันจากการวิ่งในวันนี้ ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อสมทบทุน เป็นส่วนหนึ่งของสปิริตของนิสิตเก่า ในการที่จะมีส่วนของมหาวิทยาลัย ในการก่อสร้างโรงพยาบาลและคณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ต่อไป การวิ่งในวันนี้ ถือว่าเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย แสดงพลังที่ดีของชาวมก.