logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ข่าวดี กทม.เปิดรับสมัครคนพิการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

31 ธันวาคม 2565

กทม.เปิดรับสมัครคัดเลือกคนพิการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตรวจสอบเงื่อนไข ตำแหน่งงาน และช่องทางการสมัครดังนี้

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 4 ตำแหน่ง จำนวน 11 อัตรา คนพิการที่จะสมัครได้จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ และสมัครผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 มกราคม 2566 

รายละเอียดในการเปิดรับสมัคร พร้อมทั้งตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

วัน - เวลา ที่เปิดรับสมัคร

  • ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 มกราคม 2566 (สมัครได้ 24 ชั่วโมง) 

 
ช่องทางการสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 

  • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราว่าง 8 อัตรา (วุฒิ ปวช. / ปวท. / อนุปริญญา / ปวส.)
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
     

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราว่าง 3 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)

  • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสมัคร (คลิกดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่)
 

ข่าวดี กทม.เปิดรับสมัครคนพิการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ