posttoday

นายกฯสั่งย้าย'รัชฎา' อธิบดีฉาว ปมซื้อขายตำแหน่ง

28 ธันวาคม 2565

'วิษณุ'เผยนายกฯสั่งย้ายเข้า'รัชฎา' อธิบดีฉาว รอผลการสอบสวนปมซื้อขายตำแหน่ง โทษสูงสุดขั้นไล่ออกจากราชการ 

เมื่อวันที่ 28ธ.ค.65 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามให้  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรณีถูกจับกุมเรียกรับเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม  มาช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลแล้ว เพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดี และให้เจ้าหน้าที่สืบสวนได้สะดวก เรียบร้อย ไม่มีข้อครหา คำสั่งมีผลตั้งแต่วันนี้ (28ธ.ค.65) 
 
นายวิษณุ กล่าวว่า การจะปลดออก ไล่ออก ต้องดำเนินการสอบทางวินัย และมีข้อมูลชัดเจนมากกว่านี้ แต่ขณะนี้เป็นการเอาตัวออกมาก่อน ถือเป็นการลงโทษไปแล้ว 50%

นายรัชฎา ได้รับการอนุญาตจากพนักงานสอบสวนให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 27ธ.ค.65 หลังยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกันในจำนวนเงิน 4แสนบาท โดยพิจารณาแล้วเห็นว่านายรัชฎา เป็นข้าราชการระดับสูงมีตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคง ประกอบกับมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่น่าจะมีพฤติกรรมหลบหนี 

ขณะเดียวกันนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลัด ทส.) ได้สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  ทั้งนี้ หากพบความผิด โทษสูงสุดคือไล่ออกจากราชการ แต่ทั้งหมดนี้ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน  

ขณะที่โลกโซเชียล ได้มีการตรวจสอบนโยบายของนายรัชฎา เมื่อครั้งเป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า ได้เคยประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่