posttoday

"ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม"ตำรวจพิมายงดเหล้าเข้าพรรษาทั้้งโรงพัก

30 มิถุนายน 2565

นครราชสีมา - ตร.พิมาย 106นายประกาศงดเหล้าเข้าพรรษาทั้งโรงพัก นำร่องสนับสนุนนโยบาย"ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม"

เมื่อวันที่ 30มิ.ย.65 พ.ต.อ.นธีร์ สุคุณา ผกก.สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิทยา บุญวัน รอง ผกก.สภ.พิมาย นำข้าราชการตำรวจ สภ.พิมาย 106 นาย ประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษายกโรงพัก บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรพิมาย ทุกนายออกมาร่วมใจกันปฏิญาณตนงดดื่มเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2565 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เพื่อให้สถานีตำรวจภูธรพิมายเป็น “สถานีตำรวจนำร่อง ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา” ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุน “นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับสถานบริการ ยาเสพติดแหล่งอบายมุข การพนัน ตู้ม้า แหล่งมั่วสุม ความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา แกนนำชุมชนและเยาวชน YSDN อ.พิมาย เน้นมีการประสานความร่วมมือกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิมาย เพื่อให้ความรู้กับประชาชาชนทั่วไป และกระตุ้นให้เกิดบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 อย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มชวนตำรวจงดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี 2560 เป็นมาจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 5 ปี ซึ่งในปี 2564 ตำรวจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน พอครบสามเดือนพบว่าลดปริมาณการดื่ม จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และงดเหล้าได้ครบพรรษาจำนวน 38 คน ซึ่งคิดเป็นร้อย 70.

"ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม"ตำรวจพิมายงดเหล้าเข้าพรรษาทั้้งโรงพัก

"ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม"ตำรวจพิมายงดเหล้าเข้าพรรษาทั้้งโรงพัก

"ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม"ตำรวจพิมายงดเหล้าเข้าพรรษาทั้้งโรงพัก