posttoday

ผู้ปกครองจี้รัฐเอาให้ชัดชุดลูกเสือ-เนตรนารีอะไรไม่จำเป็นตัดออก

30 มิถุนายน 2565

ขอนแก่น-ผู้ปกครองเห็นด้วยคงวิชาลูกเสือ-เนตรนารีแต่เครื่องหมายอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นควรผ่อนผันเพราะทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อ

กรณี ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในหนังสือ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี และมีประเด็นการพิจารณาเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งมีการเรียกร้องให้งดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง หากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การช่วยเหลือสนับสนุนช่วยเหลือ

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยเฉพาะที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเรียนวิชาลูกเสือแต่อยากให้มีการลดการแต่งเครื่องแบบชุดบางอย่างลงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในระยะนี้

ผู้ปกครองจี้รัฐเอาให้ชัดชุดลูกเสือ-เนตรนารีอะไรไม่จำเป็นตัดออก

นางพัฒนศรี จิตต์บุญธรรม อายุ 64 ปี ชาว จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ชุดลูกเสือยังมีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนแต่ขอให้มีการปรับลดเครื่องหมายต่างๆและอุปกรณ์ที่สวมใส่ลง ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่า การใส่ชุดลูกเสือไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระเพราะอยากจะให้ลูกหลานปลูกฝังความเป็นผู้เสียสละ วิชาลูกเสือเป็นวิชาที่ปลูกฝังให้เด็กมีความเสียสละและมีระเบียบวินัยต่อไปข้างหน้าจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นและจะมีความภูมิใจที่ได้แต่งชุดลูกเสือมานั่งเรียน

"เห็นด้วยกับการใส่ชุดลูกเสือและชุดอื่นๆเพราะเครื่องแบบต่างๆทำให้เกิดความภาคภูมิใจทั้งนั้นไม่ว่าเครื่องแบบอะไร แต่อยากให้ลดการแต่งตัวและเครื่องหมายต่างๆลงบ้าง ไม่ว่าจะเป็น หมวก ,วอล์คเกิลลูกเสือ,เข็มกลัดหรือเครื่องปักต่างๆ ขอให้ใส่อะไรบ้างอย่างที่แสดงสัญลักษณ์ว่าเรายังเป็นลูกเสืออยู่แค่นั้นก็พอเป็นการลดภาระส่วนหนึ่ง"

ผู้ปกครองจี้รัฐเอาให้ชัดชุดลูกเสือ-เนตรนารีอะไรไม่จำเป็นตัดออก

ขณะที่นางสมทรง สุปัดคำ อายุ 46ปี ผู้ปกครองอีกราย กล่าวว่า ยอมรับว่าชุดลูกเสือปีนี้แพงมาก ทุกปีต่อชุดแบบครบชุดอยู่ที่ประมาณ 500-600 บาท แต่ปีนี้ขึ้นมาเป็น 700-800 บาท เพราะน้องเป็นคนตัวใหญ่เลยต้องใส่เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ขึ้นขณะที่การพูดคุยกับผู้ปกครองบางคนถ้าซื้อไม่เต็มชุดไม่ครบชุดราคาก็ราคาจะถูกหน่อย แต่บางคนใช้ชุดที่ตกทอดมาจากรุ่นพี่ก็ลดค่าใช้จ่ายได้บ้าง

ผู้ปกครองจี้รัฐเอาให้ชัดชุดลูกเสือ-เนตรนารีอะไรไม่จำเป็นตัดออก

"ส่วนการที่รัฐบาลประกาศช่วยในการซื้อชุดนักเรียนและชุดต่างๆถามว่าพอไหมบอกเลยว่าไม่พอ เปิดเทอมน้อง 1 คนค่าใช้จ่ายไปประมาณ 2,000-3,000 บาท แต่รัฐบาลช่วย 360 บาท จึงอยากให้ช่วยการช่วยเหลือให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้เพราะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆราคาแพงขึ้น ชุดลูกเสือตามเกณฑ์ของโรงเรียนก็ต้องใส่ตามนั้น ถ้าเป็นสมัยแม่เรียนไม่มีการใส่ชุดลูกเสือ เนตรนารี ก็ยังเรียนจบมากันได้แต่ก็เข้าใจยุคสมัยและเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน และวิชาลกเสือก็ยังคงต้องมีต่อไป"

นางสมทรง กล่าวต่ออีกว่า ชุดลูกเสือเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ที่จริงน่าจะลดอะไรบางอย่างลงบ้าง อะไรควรใส่ หรืออเไรที่ไม่จำเป็น แต่ก็ยังคงต้องสื่อถึงสัญลักษณ์ว่ายังเป็นชุดลูกเสือเท่านั้นก็พอ อย่างไรก็ตามครอบครัวมีรายได้น้อยอยู่แล้วแต่ละปียังต้องมีภาระเพิ่มขึ้นอีก ยิ่งเรียนสูงไปยิ่งต้องแต่งชุดเยอะกว่าเดิมเครื่องหมายเพิ่มขึ้นอุปกรณ์เยอะขึ้น ซึ่งก็อยากจะตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแต่ก็ตัดไม่ได้เพราะเป็นระเบียนโรงเรียน

ผู้ปกครองจี้รัฐเอาให้ชัดชุดลูกเสือ-เนตรนารีอะไรไม่จำเป็นตัดออก