posttoday

"ชลบุรี" ยอดสูง ติดโควิด19อีก 135 ราย ATK 2,244 คน

22 มิถุนายน 2565

ชลบุรี - พบผู้ป่วยโควิด19วันนี้ ผล RT-PCR 135 ราย ATK 2,244 ราย พร้อมเปิดรายละเอียดยอดฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากผล RT-PCR จำนวน 135 ราย ATK 2,244 ราย เสียชีวิต 0 ราย รวม 326 ราย (ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 )

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,057,223 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มติดเชื้อ 946 คน (อัตราป่วย 89.48 ต่อแสนประชากร) ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย (0.09 ต่อแสนประชากร), ไม่มีรายงานผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ, ผู้ป่วยปอดอักเสบ 2 ราย (0.19 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,988,719 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 493 คน (อัตราป่วย 24.79 ต่อแสนประชากร) ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต, ผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ 4 ราย (0.20 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยปอดอักเสบ 4 ราย (0.20 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 101,327 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 239,027 คน รวม 340,354 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 696 คน (อัตราป่วย 204.49 ต่อแสนประชากร) ผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย (0.88 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ 7 ราย (2.06 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยปอดอักเสบ 8 ราย (2.35 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีสังเกตุอาการ ระมัดระวังไม่ให้แพร่เชื้อ