posttoday

ขอนแก่นฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก28ม.ค.65

21 มกราคม 2565

ขอนแก่น-ขอนแก่นพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก5-11ปี 28ม.ค.65 ผู้ว่าฯขอผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์กับสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการฉีดตามนัด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นมีมติให้เร่งรัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีโดยขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข กำหนดการฉีดพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่ 28 ม.ค.65 ซึ่งจากการสำรวจทั้ง 26อำเภอรวม 130,000 คน ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งขณะนี้ผู้ปกครองได้แจ้งความประสงค์ให้บุตร-หลาน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพียง 20,000 คน ขณะที่เป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คงเหลืออยู่ที่ประมาณ 90,000 คน

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบังคับข้อกฎหมายตามประกาศและคำสั่งของ ศบค.และประกาศคำสั่งของจังหวัด ทุกพื้นที่ต้องถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกับเรื่องการการงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทุกร้านทุกพื้นที่ การงดจัดกิจกรรมที่มีจำนวนคนร่วมงานจำนวนมากเกินกว่าที่ทางจังหวัด และการหยุดการเรียการสอนในสถานศึกษาไปจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. และให้การจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นและทุกสถาบันการศึกษาไปในระบบออนไลน์แทน