posttoday

"ชลบุรี"ติดโควิดพุ่ง 825 ดับ 2 ราย 4 คลัสเตอร์บริษัทใหญ่ยังเจอติดเชื้อต่อเนื่อง

14 มกราคม 2565

ชลบุรี- พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ อีก 825 ราย ดับ 2 ราย 4 คลัสเตอร์บริษัทใหญ่ยังเจอผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง เตือน พัทยา บางแสน ยังระบาดวงกว้าง ขอประชาชน เคร่งครัดมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด การรวมกลุ่มสังสรรค์

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 825 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวม 7 ราย (ระลอกใหม่ ม.ค. 65)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 30 ราย สะสม 312 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 61 ราย 2. Cluster บริษัท บางกอกเจริญมิตร (1972) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 4 ราย 3. Cluster บริษัท สยามมิชลิน จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 7 ราย 4. Cluster บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด อ.พานทอง 3 ราย สะสม 11 ราย 5. Cluster บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 4 ราย 6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 25 ราย 7. บุคลากรทางการแพทย์ 11 ราย

8. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 26 ราย ดังนี้ (8.1 กรุงเทพมหานคร 6 ราย,8.2 จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ราย,8.3 จังหวัดสงขลา 2 ราย,8.4 จังหวัดสมุทรปราการ 2 ราย,8.5 จังหวัดสุโขทัย 2 ราย,8.6 จังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย,8.7 จังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย,8.8 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย,8.9 จังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย,8.10 จังหวัดนครนายก 1 ราย,8.11 จังหวัดนครสวรรค์ 1 ราย,8.12 จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย,8.13 จังหวัดปทุมธานี 1 ราย,8.14 จังหวัดยโสธร 1 ราย,8.15 จังหวัดอุดรธานี 1 ราย,8.16 จังหวัดพิษณุโลก 1 ราย) 9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(9.1 ในครอบครัว 191 ราย,9.2 จากสถานที่ทำงาน 180 ราย,9.3 บุคคลใกล้ชิด 47 ราย,9.4 ร่วมวงสังสรรค์ 18 ราย)10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 36 ราย 11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 247 ราย

ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,823,356 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,162 คน ปอดอักเสบ 17 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 103,011 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 402,706 คน รวม 505,717 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 162 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 5,545 คน ปอดอักเสบ 11 ราย ใส่ท่อหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 5 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (อายุเฉลี่ย 74 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสองราย) ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ