posttoday

เชียงใหม่สั่งปิดหมู่บ้านน้ำรู 14 วันพบโควิดลามเป็นกลุ่มก้อน

12 มกราคม 2565

เชียงใหม่-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสั่งปิดหมู่บ้านน้ำรู (หย่อมบ้านทุ่งดินดำ) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 14 วัน หลังพบการติดเชื้อโรคโควิดลามเป็นกลุ่มก้อน

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 10/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยสั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านน้ำรู (หย่อมบ้านทุ่งดินดำ) หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 21 มกราคม 2565 ภายหลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอเชียงดาวในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาวกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับ การติดเชื้อในวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 187 ราย ส่วนมากเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ รวมผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตามโปรแกรม Test & Go กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ โดยส่วนใหญ่มีไทม์ไลน์ไปใช้บริการในร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มช่วงเทศกาลปีใหม่ และเริ่มมีการติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

เชียงใหม่สั่งปิดหมู่บ้านน้ำรู 14 วันพบโควิดลามเป็นกลุ่มก้อน

เชียงใหม่สั่งปิดหมู่บ้านน้ำรู 14 วันพบโควิดลามเป็นกลุ่มก้อน