posttoday

ประกาศเคอร์ฟิว 10 จว. เริ่ม 12 ก.ค. ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม- ตี 4 ร้านสะดวกซื้อปิด 2 ทุ่ม คุมโควิด

09 กรกฎาคม 2564

มติศบค. คุมเข้ม 10 จังหวัดสีแดง เริ่ม 12 ก.ค. ห้ามออกจากบ้าน ตั้งแต่เวลา21.00-04.00 น. ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ปิด 20.00 น.

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 มีรายงานว่า การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ได้เสร็จสิ้นลงในช่วงเวลา 13.30 น.โดยที่ประชุมได้มีหารือกันอย่างกว้างขวาง และเคร่งเครียด โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา เลือกใช้มาตรการล็อกดาวน์กับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ในพื้นที่ 10 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

สำหรับรายละเอียดในข้อกำหนด จะแตกต่างกันไปเฉพาะพื้นที่ โดยให้มีผลบังคับใช้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 นี้ รวม 14 วัน แต่ทั้งนี้ ได้มีการอนุมัติให้เริ่มตั้งด่านปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.64 เป็นต้นไป ซึ่งมาตรการจะมีลักษณะใกล้เคียงกับเมื่อครั้งมีการล็อกดาวน์ เมื่อช่วงเม.ย. 63 ส่วนพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการระบาดสูงนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่

สำหรับมาตรการ มีดังนี้ ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 -04.00 น. เป็น ระยะเวลา 14 วัน ,ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ธนาคาร ร้านขายยา ร้านอาหาร รวมถึงร้านสะดวกซื้อ ปิดในเวลา 20.00 น. ,งดระบบรถขนส่งสาธารณะ ตั้งแต่ 21.30-04.00 น. จำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นการขนส่งสินค้าหรือมีเหตุจำเป็น กรณีต้องเดินทางไปทำงาน ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม การไปโรงพยาบาล ขอความร่วมมือ Work From home 100% รวมถึงห้ามรวมตัวเกิน 5 คน

ทั้งนี้ ศบค. จะแถลง ในเวลา 16.00 น.