logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ค่าแรงงานแพงหันจ้างรถเกี่ยวข้าวแทน

21 พฤศจิกายน 2555

ค่าจ้างแรงงานแพงวันละ 400 บาทเกษตกรนครพนมหันจ้างรถเกี่ยวแทน

ค่าจ้างแรงงานแพงวันละ 400 บาทเกษตกรนครพนมหันจ้างรถเกี่ยวแทน

วันนี้(21 พ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปี ส่งผลให้เกษตรกรจังหวัดนครพนมต่างเร่งพากันเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อนำไปขายและเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เพราะหากเก็บเกี่ยวล่าช้าจะทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายจากภาวะภัยแล้ง   ส่งผลให้มีการแข่งขันจ่างแรงงาน จนค่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้าวแพงตกวันละ 400  บาท เนื่องจากปัจจัยเรื่องค่าครองชีพ รวมถึงค่าน้ำมันแพง  ทำให้แรงงานมีการปรับราคาค่าจ้างเพิ่มขึ้น  ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันไปจ้างรถเกี่ยวข้าวแทน ในราคาไร่ละ 600 บาท  เพราะได้ปริมาณงานมากกว่า และยังเกิดความสะดวกลดขั้นตอนการเก็บเกี่ยวสามารถนำไปขายได้เลย  ทำให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวงานล้นมือ  มีลูกค้ามาสั่งจองคิวล่วงหน้าจนรับไม่ไหว
 
นายวิชิต  สมรฤทธิ์   ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ชาว อ.ศรีสงคราม จ.นคพรนม  กล่าวว่า  ปีนี้ถือว่าค่าจ้างแรงงานแพงกว่าทุกปี เนื่องจากมีปัจจัยเรื่องค่าครองชีพ รวมถึงน้ำมันแพง ทำให้แรงงานเกี่ยวข้าวมีการปรับค่าแรงขึ้นตาม เพื่อความอยู่รอด  จนค่าจ่างแรงงานเกี่ยวข้าวสูงถึงวันละ 400 บาท  ทำให้เกษตรกรบางรายต้องหันไปว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวแทน ไร่ละประมาณ 600 บาท  แต่ได้งานมากกว่า และลดขั้นตอนการเก็บเกี่ยวมากขึ้น เพราะบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง ต้องเร่งเก็บเกี่ยวหวั่นผลผลิตได้รับความเสียหาย   โดยช่วงนี้มีลูกค้ามาสั่งจองคิวเกี่ยวข้างจนงานล้นมือ รับไม่ไหว