posttoday

เปิดข้อเสนอ"โรม"หยุดโศกนาฎกรรมซ้ำรอย กราดยิงหนองบัวลำภู

12 ตุลาคม 2565

โฆษกก้าวไกล เสนอป้องกัน ซ้ำรอยโศกนาฎกรรม กราดยิงหนองบัวลำภู หยุดซื้อขายตำแหน่ง รัฐต้องดูแลชั้นผู้น้อย ไม่ปล่อยให้ซื้อปืนเองและเมื่อถูกให้ออกจากราชต้องตามตรวจสอบชีวิตอยู่เป็นปรกติสุขหรือไม่

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล แถลงข่าวสืบเนื่องจากเหตุโศกนาฏกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำภูว่า สิ่งที่สังคมเราอยากที่จะเห็นและจริงจังคือการป้องกันให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ตลอดที่เวลาที่ทำงานศึกษาติดตามเรื่องนี้พบว่าภายในองค์กรตำรวจ ทหารยังมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเต็มไปด้วยการการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งหลายครั้งส่งผลเสียต่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย

ปัญหาสุดคลาสิคที่อยู่กับสังคมมานานคือ การใช้เส้นสายฝากคนของตัวเองเข้าทำงาน ระบบตั๋วต่างๆ รวมถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ล้วนต้องอาศัยการสมคบของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสิ้น หากไม่มีการปฏิรูปองค์กรอย่างจริงจัง เหตุการณ์แบบนี้จะกลายเป็นระเบิดเวลาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้

ดังนั้น จึงอยากเสนอ 4 ข้อคือ

 

หนึ่ง ต้องการอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดการซื้อขายตำแหน่ง ป้องกันระบบตั๋ว ตั๋วช้าง ซึ่งเป็นสิ่งชักนำสำคัญที่ทำให้เกิดคนมีสีเข้าไปเกี่ยวกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย 
 

สอง ต้องดูแลเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยอย่างสม่ำเสมอ มีผู้เชี่ยวชาญปรึกษาในยามที่พวกเขามีปัญหา ขณะเดียวกันองค์กรเหล่านี้จะต้องมีกระบวนการในการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม และโปร่งใส หมดยุค “ช่วยกัน” ได้แล้ว 

นอกจากนี้ รัฐบาลต้องไม่เป็นการผลักภาระต่อผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อปืนเอง การซื้อน้ำหมึกเอง หรือกระดาษเอง สิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้น ตลอดจนการเลิกภารกิจที่ไม่มีความจำเป็น เช่น ทหารรับใช้ ตำรวจรับใช้ 

สุดท้าย กรณีที่พวกเขาต้องออกจากองค์กร ต้องติดตามว่าคนเหล่านี้สามารถอยู่ในสังคมอย่างปรกติสุขได้หรือไม่ ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องรักษาหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามามีบทบาทต่อเรื่องนี้ด้วย

ติดตาม "โพสต์ทูเดย์" ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่
facebook : https://www.facebook.com/Posttoday
Twitter:  https://twitter.com/PostToday
Website :  http://www.posttoday.com/
Youtube: https://www.youtube.com/posttoday
Instagram: https://www.instagram.com/posttoday_online/