posttoday

DSIออกหมายเรียก"แทน"แจงที่เขาแพง

03 กรกฎาคม 2555

ดีเอสไอออกหมายเรียก"แทน เทือกสุบรรณ"ลูกชายสุเทพพรัอมพวกเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรุกที่เขาแพง

ดีเอสไอออกหมายเรียก"แทน เทือกสุบรรณ"ลูกชายสุเทพพรัอมพวกเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรุกที่เขาแพง

DSIออกหมายเรียก"แทน"แจงที่เขาแพง แทน

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีเขาแพง  ตามโฉนดเลขที่ 28109 หมู่ 6 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้ประชุมร่วมกับพนักงานอัยการที่ร่วมสอบสวน เพื่อพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมและได้มีหนังสือเชิญ นายแทน เทือกสุบรรณ , นายพงษ์ชัย ฟ้าทวีพร , นายสามารถ เรืองศรี และผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลทั้งสาม เข้ามาให้ข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดินแปลงพิพาท ถึง 2 ครั้ง แต่บุคคลดังกล่าวได้ขอเลื่อนทุกครั้ง ทำให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจำเป็นต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวบรวมมาได้ จำเป็นต้องออกหมายเรียกผู้ต้องหา ดังนี้ 1. นายแทน  เทือกสุบรรณ  2. นายพงษ์ชัย  ฟ้าทวีพร ในฐานะผู้แทนของห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองปัญญาคอนสตรัคชั่น และ ในฐานะส่วนตัว และ3. นายสามารถ เรืองศรี  ในฐานะส่วนตัว (หุ้นส่วน หจก.เรืองปัญญาคอนสตรัคชั่น)

ทั้งนี้ในหมายเรียกตัวนายแทน เทือกสุบรรณ กำหนดให้ต้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงคดีเขาแพง ในวัน 9 ก.ค.2555 เวลา 09.30 น.  ส่วนนายพงษ์ชัย และ นายสามารถ กำหนดให้เข้ามาวันที่ 10 ก.ค.2555 เวลา 09.30 น. ที่สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยังพบข้อมูลเบื้องต้นว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบนพื้นที่เขาแพงนั้น มีการสร้างปิดกั้นลำน้ำสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อกักเก็บน้ำไปใช้เป็นการส่วนตัว อันเป็นการบุกรุกที่สาธารณะอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งประเด็นนี้จะได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป