logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

บสย.อยุธยาค้ำเงินกู้3.5พันล.ฟื้นฟูศก.

27 มิถุนายน 2555

บสย.อยุธยาตั้งเป้าค้ำประกันเงินกู้ 3.5 พันล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม

บสย.อยุธยาตั้งเป้าค้ำประกันเงินกู้ 3.5 พันล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม

นายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์ ผจก.สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 4 ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่ตั้งเป้าทั้งประเทศค้ำประกันเงินกู้กว่า 3.4 พันล้านบาท โดยรัฐจ่ายค่าธรรมเนียมปีแรกให้ 1.75% และเจ้าของธุรกิจจ่ายเอง 0.75% ซึ่งโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS เป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)จะเป็นหน่วยงานกลางระหว่างสถานบันทาวการเงินโดยเฉพาะธนาคารกับเจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการเงินทุนสำหรับทำธุรกิจ

นายสรรพสิริ กล่าวอีกว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลางตอนกลางนั้นพบปัญหาน้ำท่วมหนักเมื่อปี 54 ซึ่งที่ผ่านมามีความต้องการแหล่งเงินกู้เพื่อมาฟื้นฟูธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เกิดความมันคงในสภาพที่เกิดความเสี่ยงในเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ โดยกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจทุกชนิด ที่จดทะเบียนการค้า ฟาร์ม ธุรกิจการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ หรือโรงสี หรือจะเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กขนาดครอบครัวที่จดแจ้งกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นว่าทำธุรกิจหรือจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพกลุ่มโอทอปที่มีความเดือนร้อนทางการเงินหรือต้องการเข้าหาแหล่งเงินทุนเพื่อมาพัฒนาและเพิ่มทุนในการผลิตพัฒนาธุรกิจ แต่ติดขัดที่ไปติดต่อสถาบันการเงินแล้วแต่ไม่สามารถผ่านขึ้นตอนการกู้เงินได้เพราะอาจมีความเสี่ยงหรือขาดหลักประกันเงินกู้ซึ่งตรงจุดนี้สามารถมาติดต่อเพื่อหารือกับ บสย.สาขาพระนครศรีอยุธยาได้และมั่นใจว่าจะสามารถให้คำแนะนำพร้อมวางรูปแบบเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ของธนาคารที่จะไปกู้เงินและเชื่อว่าหากมารับคำปรึกษากับ บสย.สาขาพระนครศรีอยุธยาจะสามารถพาไปกู้เงินผ่านแน่นอน 

ทั้งนี้หากใครทำธุรกิจและขาดเงินทุนหรือเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนขอให้เข้ามาพบเพื่อหารือรับรองว่าจะได้รับคำแนะนำพร้อมขั้นตอนการปฏิบัติทางฐานการเงินเพื่อทำให้เข้าหลักเกณฑ์ของธนาคารที่จะปล่อยเงินกู้ โดยบสย.จะแต่งตัวให้ท่านพร้อมจูงมือไปกู้เงินโดยจะค้ำประกันเงินกู้ให้ท่านซึ่งจะเป็นการค้ำประกันความเสี่ยงให้ธนาคารมั่นใจว่าหนี้ไม่สูญหากปล่อยเงินกู้ให้ท่านไปนอกจากนี้เราจะเป็นพี่เลี้ยงแนะนำการบริหารจัดการธุรกิจโดยเฉพาะการเงินเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะเป็นลูกหนี้ที่ดีและปลดหนี้สินได้เช่นกัน