posttoday

นนท์สั่งอพยพประชาชนนอกคันกั้นน้ำ

13 ตุลาคม 2554

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งประชาชนนอกคันกั้นน้ำอพยพในจุดปลอดภัย ยันสถานการณ์ไม่น่าวางใจ

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งประชาชนนอกคันกั้นน้ำอพยพในจุดปลอดภัย ยันสถานการณ์ไม่น่าวางใจ

จังหวัดนนทบุรี ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 6 เขต เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและหาแนวทางในการแจ้งเตือนประชาชน ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยภายหลังการประชุม นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้สรุปว่าให้นายอำเภอทุกอำเภอ แจ้งไปยังประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำและประสบภัยน้ำท่วมเป็นเวลานาน ให้อพยพมาอยู่ในที่ปลอดภัยที่ทางราชการจัดให้ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในนนทบุรีขณะนี้ไม่น่าไว้วางใจ แต่ยังมีปัญหาที่ว่าประชาชนยังห่วงทรัพย์สินกลัวถูกมิจฉาชีพมาลักขโมยในช่วงปิดบ้านทิ้งไว้ ซึ่งเรื่องนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดเวรยาม สายตรวจเข้าไปดูแลประชาชนที่สมัครใจอพยพออกจากบ้านเรือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้ว

โดยขณะนี้จังหวัดนนทบุรีได้เตรียมแผน อพยพประชาชนผู้ประสบอุทกภัยไว้แล้ว ในจุดอพยพทั้ง 6 อำเภอ จำนวน 104 จุด ทั้งในบริเวณ วัดและโรงเรียน ศูนย์กีฬา หอประชุม ซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ 65,840 คน ประชาชนสามารถดูข้อมูลจุดอพยพได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี http://pr.prd.go.th/nonthaburi หรือสอบถามได้ที่ศูนย์อำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-2471,02-591-3689