posttoday

เศรษฐา โยน คลัง ถามกฤษฎีกา ปมดึงเงินธ.ก.ส. ลุยแจกเงินดิจิทัล 1หมื่น

08 กรกฎาคม 2567

เศรษฐา โยนไปถาม กระทรวงการคลัง ส่งเรื่องถามกฤษฎีกาหรือยัง เตรียมดึงเงิน ธ.ก.ส.มาแจกเงิน ดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท แจงข้อกังวลฝ่ายค้าน หลังออกมาติงเงิน ธ.ก.ส.อาจไม่พอเอามาแจก ย้ำคำเดิม แหล่งที่มาของเงิน 3 แหล่ง เป็นไปตามกฎหมาย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีความกังวลที่รัฐบาลจะนำงบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ซึ่งงบของ ธ.ก.ส. อาจไม่เพียงพอ ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่า มีการพูดคุยตลอดเวลาในเรื่องนี้ ก็เข้าใจในความกังวล เดี๋ยวจะมีการชี้แจงแถลงให้ทราบ

เมื่อถามว่าการใช้งบของ ธ.ก.ส. ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันใช่หรือไม่ เห็นว่า ยังไม่ได้มีการส่งเรื่องให้กฤษฎีกา นายเศรษฐากล่าวว่า มีการพูดคุยกันตลอด หากเรียบร้อย จะแจ้งให้ทราบ

ถามว่า ยังไม่มีการสอบถามเรื่องนี้กับกฤษฎีกาใช่หรือไม่ ในการใช้งบธ.ก.ส. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องถาม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง อีกที แต่ถ้าเกิดพร้อมแล้ว จะมีการส่งสอบถามทุกเรื่อง 

เมื่อถามว่า ยังยืนยันแหล่งที่มาของเงินจาก 3 แหล่งใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกอย่างจะต้องถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย