posttoday

“ภูมิธรรม” เดินหน้าประมูลข้าว 10 ปี มั่นใจมีผู้สนใจแน่

08 มิถุนายน 2567

“ภูมิธรรม” เดินหน้าประมูลข้าว 10 ปี ยืนยันมีผู้สนใจแน่ ยกผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นข้าวที่เหมาะสมสามารถรับประทานได้ เป็นที่ต้องการทั้งในและต่างประเทศ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับการประมูลข้าว และราคาปาล์มน้ำมันว่า " ในเรื่องของการประมูลข้าวที่จะมีในเร็วๆ นี้ คาดว่าข้าวจะประมูลได้ เพราะผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ข้าวที่เราขายเป็นข้าวที่เหมาะสมสามารถรับประทานได้ เป็นที่ต้องการทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะมีผู้มาประมูล เรามีมาตรการรองรับตามกฎและดุลยพินิจของคณะกรรมการ มั่นใจไม่กระทบต่อราคาข้าวในตลาดปัจจุบันราคาข้าวในตลาดขึ้นอยู่กับ demand และ supply และข้าวไทยยังเป็นข้าวที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของต่างประเทศ และ ข้าวที่จะประมูลครั้งนี้มีเพียง 15,000 ตันซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกทั้งหมด

ในเรื่องของราคาปาล์มนั้น ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามาจากภัยแล้ง ทำให้ได้ผลผลิตที่น้อยลง จาก 17-18 % ลดลงมาเหลือประมาณ 13-15% และกระทรวงได้วางมาตรการ การแก้ปัญหา หากพบปัญหาจะลงพื้นที่เข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และอีกประการหนึ่งกระทรวงได้กำหนดราคากลาง หน้าโรงงานไว้ ซึ่งขณะนี้ราคารับซื้อขยับขึ้นไปอยู่ที่เฉลี่ย 4.70 บาท 

นายภูมิธรรม กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ติดตามและสั่งการ ให้รายงาน ราคาปาล์มหน้าลาน เพื่อตรวจสอบราคาซื้อ-ขายเป็นรายวัน รวมทัั้งขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการช่วยกันแก้ไขปัญหาราคา และเพิ่มผลผลิตระยะยาว  โดยเชื่อว่าผลผลิตจะดีขึ้นและส่งผลให้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันคลี่คลายลงได้