posttoday

แสวง ชี้ แก้ระเบียบบัตรเลือกสว.รอบเลือกไขว้ ทำให้การฮั้ว ยากขึ้นกว่าเดิม

30 พฤษภาคม 2567

แสวง เลขากกต.แจง สาเหตุ แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับบัตรเลือกสว.67รอบเลือกไขว้ ทำให้การฮั้วยากขึ้นกว่าเดิม ย้ำเจตนา เพื่อต้องการรักษาคะแนนของผู้สมัคร ระบุหากเป็นบัตรรูปแบบเดิม ทำให้เกิดคะแนนเสียทั้งใบจากการเขียนเลือก ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรอบการเลือก

นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวถึงกรณีกกต. แก้ไขระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกสว. เกี่ยวกับบัตรเลือกในรอบแบ่งสายเลือกไขว้ว่า กกต.เล็งเห็นถึงความสำคัญของคะแนนเสียงผู้สมัครสว. ทุกคะแนนมีค่า เป็นการรักษาเจตจำนงของผู้ลงคะแนน การเลือกสว. ผู้สมัครทุกคนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกและมีสิทธิ์ได้รับเลือก การเลือกไขว้ระดับประเทศมีคะแนนมากถึง 10 คะแนนในการเลือก

รูปแบบบัตรการเลือกที่ออกแบบ และกฎหมายมาตรา 56 (6) ได้กำหนดรูปแบบบัตรเสียไว้ว่า ลักษณะบัตรเสียหากไปเขียนชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเลือก จะกลายเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ ทั้งที่ในช่องอื่นเป็นบัตรดีของคนอื่น และการแพ้ชนะบางคนชนะกันแค่ 1-2 คะแนน หากเขียนผิดทำให้กลายเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ จึงเป็นเหตุให้มีการเสนอแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับบัตรเลือกสว. เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและเกิดความชัดเจนมากที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการสังเกตการณ์ 

“หากในนั้นมีหมายเลขผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิ์ได้รับเลือก หรือในวันนั้นอาจไม่มารายงานตัวหรือตกรอบแรก ไปเขียนหมายเลขจะทำให้บัตรลงคะแนนเสียทั้งฉบับ สมมุติ ตัวอย่างในสายนั้นมี 5 กลุ่ม แต่เลือกได้4ช่อง เพราะเลือกตัวเองไม่ได้ ซึ่งหากไปเลือกคนใดคนหนึ่งหรือคนที่ตกรอบรอบแรกไปแล้ว จะทำให้คะแนนในบัตรเดียวกันอีกสามกลุ่มเสียไปทันที เพราะกฎหมายออกแบบป้องกันการฮั้วไว้ ด้วยการออกแบบบัตรให้อยู่ในใบเดียวกันอาจจะ ทำให้ผู้สมัครเสียประโยชน์ แค่เพียงไปเลือกหมายเลขผิดคนที่ไม่มารายงานตัวหรือไม่ผ่านรอบแรกอีกสามกลุ่มคะแนนจะเสียทันที กลายเป็นบัตรเสียกลายเป็นไม่ได้คะแนน“ นายแสวงกล่าว

นายแสวงกล่าวว่า การนับคะแนนว่าจะแยกนับตามสายที่ได้มีการจับฉลาก เช่นหากสายใดมี 5 กลุ่ม ก็จะนับทีละกลุ่ม กระดาษนับคะแนนก็จะมี 5 กระดาน ทุกคนที่อยู่ในสายจะได้เห็นคะแนนของตัวเอง แสดงถึงความโปร่งใสซึ่งประชาชนหรือผู้ที่อยู่ในที่นับคะแนนสามารถร่วมสังเกตการณ์ได้อย่างละเอียด 

เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกต การแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับบัตรเลือกสว. จะทำให้เกิดการฮั้วกันขึ้นหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า จะเกิดการฮั้วตรงไหน ไม่สามารถพูดลอยๆว่าฮั้ว แต่จะต้องกล่าวให้ชัดเจนว่า เกิดการฮั้วเพราะอะไร หรือรูปแบบอะไรในการฮั้ว หากถามกกต.จะบอกว่าการแก้ไขจะทำให้เกิดการฮั้วยากกว่าเดิม