posttoday

จับตา13พ.ค. เคาะวันรับสมัครสว. กับความหวั่นวิตก 2ก.ค. ประกาศผลสว.67 ไม่ได้

12 พฤษภาคม 2567

นับตั้งแต่เปิดให้รับใบสมัครสว. ผู้คนหลายสาขาอาชีพ รับใบสมัครเป็นจำนวนมาก วันที่13พ.ค. จะได้รู้แล้วว่า กกต.กำหนดวันรับสมัครออกมาเป็นวันไหนบ้าง ขณะที่กฎ กติกา เงื่อนไข อันซับซ้อน เปิดช่องนำไปสู่การร้องเรียน ทำให้หวั่นวิตก 2ก.ค. อาจจะประกาศผล200สว.ชุดใหม่ ออกมาไม่ได้

KEY

POINTS

  • วันที่ 13 พ.ค. กกต. จะประกาศวันรับสมัครสว.ออกมา โดยมีผู้ที่ประสงค์ลงสมัครสว.แสดงเจตจำนงเป็นจำนวนมาก 
  • วันที่ 2ก.ค. กกต.กำหนดให้มีการประกาศผล สว.ชุดใหม่ออกมา
  • นักวิชาการ แสดงความเป็นห่วง ด้วยขั้นตอน การเลือก ระเบียบของกกต. อาจนำไปสู่การร้องเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้ วันที่ 2ก.ค. อาจจะประกาศผลออกมาไม่ได้ 

เมื่อวันที่11 พ.ค.2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 หลังจากสมาชิกวุฒิสภา(สว.) 250 คน ครบวาระการทำหน้าที่ และจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมี สว.ชุดใหม่เข้ามา กระบวนการ คัดเลือกสว.ชุดใหม่ 200 คน ได้เริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10พ.ค. เปิดให้รับใบสมัครสว. ต่างจังหวัด รับใบสมัคร ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง กทม. รับใบสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 

ปรากฎว่าได้รับความสนใจจาก ผู้ประสงค์ลงสมัครสว.เป็นจำนวนมาก เพียงแค่ปิดการเปิดให้รับใบสมัครเพียงแค่2วัน กกต.สรุปตัวเลข มีผู้ประสงค์ลงสมัครมารับใบสมัครถึง 3407 คน บางจังหวัดบรรยากาศคึกคัก ขณะที่บางจังหวัด อาจจะเงียบเหงาไปบ้าง ซึ่งยังถือเป็นวัน สองวันแรกของการไปรับใบสมัคร

จากกระแส ที่ผู้ที่ให้ความสนใจ มีทั้งอดีตข้าราชการ อดีตนายตำรวจ อดีตนายทหาร ครู นักวิชาการ แพทย์ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มสตรี ชาวนา เกษตรกร ฯ ตลอดจนนักการเมือง ต่างให้ความสนใจลงสมัครเป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะมีคุณสมบัติหลากหลาย แต่เลือกลงสมัครได้ 1 กลุ่มจากทั้งหมด 20 กลุ่มสาขาอาชีพ 

ท่ามกลางการคัดเลือกสว.67 จะมีขั้นตอน กติกา ระเบียบที่เข้มงวด เช่นเดียวกับ กระบวนการกว่าจะได้มาซึ่ง200สว.ชุดใหม่ ต้องมีการเลือกกันเองตั้งแต่ระดับ อำเภอ จังหวัด ประเทศ ค่อนข้างสลับซับซ้อนยุ่งยาก เท่าที่ปรากฎตามสื่อ ผู้ที่ประสงค์ แสดงเจตจำนงยังคง ทยอยไปรับใบสมัคร ขณะที่กกต. ได้ออกไทม์ไลน์แต่ละช่วงเวลาเอาไว้อย่างชัดเจน

-วันที่ 13พ.ค. ประกาศวันรับสมัครสว.

หากอ้างอิงตามไทม์ไลน์เดิม คาดว่า วันรับสมัครสว. จะอยู่ระหว่างวันที่ 20-24พ.ค. 

-ก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 

-กำหนดให้มีการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอในวันที่ 9 มิ.ย.67

-การเลือกระดับจังหวัด 16มิ.ย. 

-การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. 

-ประกาศผลวันที่ 2 ก.ค. 

ตั้งแต่กฎกติกา การเลือกสว.ออกมา มีคำถามตามมา มีเสียงวิจารณ์เชิงลบอย่างมาก มีความหวั่นวิตก ต่อกระบวนการเลือกสว. ปัญหา การยื่นร้องเรียน ยื่นขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสว. ที่อาจทอดเวลา ทำให้สว.ชุดเดิม ทำหน้าที่ได้ไปจนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่

สำนักงานกกต.ได้ทำคลิป ผ่านรายการ กกต.ขอบอก ระบุถึงรายละเอียดการประกาศผลออกมา


“เมื่อกกต. ได้รับรายงานผลการนับคะแนนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในระดับประเทศแล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว กกต.เห็นว่า การเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา

โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม ลำดับที่ 1-10 เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของกลุ่มนั้นๆ และลำดับ 11-15 ของแต่ละกลุ่ม จะเป็นบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นๆ พร้อมแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทราบต่อไป”


'ปริญญา เทวานฤมิตรกุล' ให้ความเห็นระหว่างการเสวนา เรื่อง "เลือกสว.กติกาใหม่ ใครได้ใครเสีย” ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตอนหนึ่งว่า 

‘เชื่อว่าประกาศผลเลือกได้ในวันที่ 2 ก.ค. จะทำไม่ได้  เนื่องจากมีขั้นตอนการเลือกซับซ้อน อีกทั้ง ระเบียบของกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว. นั้นถือว่าเป็นปัญหา และมีรายละเอียดที่จำกัดสิทธิเสรีภาพเกินกว่าเหตุ และอาจทำให้การเลือกนั้นไม่โปร่งใส  ซึ่งข้อจำกัดการแนะนำตัว ที่กำหนดให้ผู้สมัครแนะนำตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองเท่านั้น  หมายถึงแนะนำตัวด้วยวิธีอื่นไม่ได้ พร้อมกับกำหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน เช่น โทษจำ โทษปรับ เพิกถอนสิทธิ

กกต.ไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัตติที่สามารถออกกฎเอง แต่สามารถทำได้ตามกรอบของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ไม่ใช่ให้อำนาจกกต. ทำเกินกว่าที่กฎหมายลูกและรัฐธรรมนูญกำหนด’

ในวันที่ 13พ.ค. จะได้รู้ว่า วันรับสมัครสว. จะตรงกับช่วงวันไหนบ้าง ส่วนวันเลือกกันเองระดับอำเภอ จังหวัด ประเทศ คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงยึดตามไทม์ไลน์กกต. เช่นเดียวกับ 2ก.ค. ที่มีการกำหนดออกมา เป็นวันประกาศผล 200 สว. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องขีดเส้นใต้ การจะประกาศออกมาได้ ก็ต่อเมื่อ กกต.เห็นว่า การเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม เท่านั้น