posttoday

นายกฯเศรษฐาหนุนเมืองกาญจน์บูมท่องเที่ยวเน้นกิจกรรมพักค้างแรม

11 พฤษภาคม 2567

นายกฯเศรษฐา ทัวร์ขมิ้นวันที่2 หนุนเมืองกาญจน์ จัดกิจกรรมรับนักท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ต่อหัวและพักค้างแรมในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์ M81

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในการประชุมหารือประเด็นปัญหา และการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ที่กองพลทหารราบที่ 9 อำเภอเมืองกาญจนบุรี ในการเดินทางตรวจราชการ และทัวร์นกขมิ้น เป็นวันที่ 2ว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ได้เน้นย้ำให้จังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดการใช้จ่ายต่อหัว และพักค้างแรมในจังหวัดมากขึ้น เพื่อให้ประชาชน ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวได้ประโยชน์ ซึ่งการคมนาคมในจังหวัดกาญจนบุรีก็มีความสะดวกแล้ว ผ่านเส้นทางสายมอเตอร์เวย์ M81

ส่วนการค้าชายแดนว่า รัฐบาลมีการพัฒนาด้านการคมนาคม เพื่อลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าไปยังชายแดน จึงอยากให้เป็นศูนย์ One Stop Service นำร่อง โดยจะผลักดันให้สำเร็จภายในเดือนกันยายนนี้ สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อม ๆ กัน 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในเมียนมา ยังคงมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่อง จากการรับฟังรายงานจากแม่ทัพภาคที่ 1 ก็ได้เสนอการปิดชายแดน รวมถึงการป้องกันชายแดน ซึ่งมีผลกระทบมาก ทั้งเรื่องความมั่นคง การค้าชายแดน ปัญหายาเสพติด ดังนั้น จะต้องมีการป้องกันหลายรูปแบบ รวมถึงการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ ควบคู่กับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมสถานการณ์การค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรสังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีด้วย
 

สำหรับผู้อพยพที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทย มีอยู่เกือบ 20 จุด ประมาณ 500 ถึง 1,500 คน โดยได้เตรียมพร้อมเรื่องดังกล่าวนี้ รวมถึงการเสริมอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี เช่น โดรน และเครื่องเอ็กซเรย์ ในการตรวจจับสินค้าผิดกฎหมาย และยังได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของประเทศ
 
ส่วนการส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่ ที่ขณะนี้มีทุเรียนท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีว่า เริ่มมีต่างชาติ มาจับจองพื้นที่การเพาะปลูกทุเรียนแล้ว ดังนั้น หน่วยงานราชการในพื้นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับการบริหารจัดการน้ำ ที่นายกรัฐมนตรี ขอให้ใช้เทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศ และสำรวจพื้นที่ มีแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในจังหวัด พร้อมขุดลอกคลองและแหล่งน้ำก่อนที่จะเข้าฤดูฝน 

ทั้งนี้ นายกฯเศรษฐา ได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ติดตามงานรัฐบาลใกล้ชิดหลังจากที่ตอนได้มอบนโยบายไป เมื่อการมาตรวจราชการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน ที่สะสมมาตั้งแต่ปี 2481 พร้อมขอบคุณกองทัพภาคที่ 1 ที่ได้แบ่งสรรพื้นที่ทหารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาช่วยประชาชนให้ใช้ทำกิน ใช้ยุทโธปกรณ์มาช่วยบรรเทาภัยแล้ง และขอให้พิจารณาใช้พื้นที่อื่น ๆ ของกองทัพมาให้ประชาชนใช้ประโยชน์ต่อไป