posttoday

วันนอร์ ไม่ให้ความเห็น ข้อเสนอแลกประธานสภาฯ ไปนั่งรองนายกฯดูแลภาคใต้

21 เมษายน 2567

วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ไม่ให้ความเห็น หากมีข้อเสนอไปเป็น รองนายกฯดูแลภาคใต้ แต่ต้องแลกกับ ประธานสภาฯ เห็นด้วย ปรับปรุง พ.ร.บ.กลาโหม เหตุใช้มานาน ส่วนเรื่อง ให้อำนาจนายกฯ สั่งพักราชการ นายทหารคิดจะปฏิวัติได้ทันที ปฏิเสธให้ความเห็น เนื่องจากไม่ทราบรายละเอียด

KEY

POINTS

  • นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ และสมาชิกพรรคประชาชาติ ไม่ขอให้ความเห็น กรณีหากมีข้อเสนอ แลกเก้าอี้ประธานสภาฯ กับการไปเป็น รองนายกฯดูแลภาคใต้
  • ประธานสภาฯ ยังไม่ทราบรายละเอียดการแก้ไข พ.ร.บ.กลาโหม ให้อำนาจ นายกฯสั่งพักราชการนายทหาร ที่คิดจะยึดอำนาจ ก่อกบฎ ได้ทันที 

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ หวังให้พรรคประชาชาติได้เก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้การทำงานและสร้างผลงานให้ดีขึ้น อาจจะทำให้ต้อ'แลกกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นั้นว่า เรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นจบแล้ว การปรับคณะรัฐมนตรี เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี ตนไม่เข้าไปยุ่ง ตำแหน่งประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นเรื่องของสภาฯ ไม่ได้เกี่ยวโยงกับฝ่ายบริหาร 

ถามว่า หากมีข้อเสนอให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี เพื่อดูแลพื้นที่ภาคใต้ โดยแลกกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร นายวันมูหะมัดนอร์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม 

นายวันมูหะมัดนอร์ ยังกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหม เตรียมเสนอสภากลาโหม เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม และร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกำหนคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายพล และให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งพักราชการได้หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการทหารใช้กำลังทหาร เพื่อยึดหรือควบคุมอำนาจรัฐบาล หรือก่อกบฏว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดร่างกฎหมาย จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นได้ แต่คิดว่า การปรับปรุงพระราชบัญญัติกลาโหมเป็นเรื่องที่ดี เพราะกฎหมายปัจจุบัน ตราใช้บังคับตั้งแต่สมัยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผู้บัญชาการทหารบก ที่กระทำการรัฐประหารด้วย 

ถามว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะสามารถป้องกันการรัฐประหารได้หรือไม่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น เพราะไม่ทราบในรายละเอียด