posttoday

เศรษฐา ไม่ปิดโอกาสคุม กลาโหม ไม่รู้ เพื่อไทย ขอเก้าอี้ประธานสภาฯคืน

18 เมษายน 2567

เศรษฐา เผย รัฐมนตรีในที่ประชุมครม. ไม่มีใครถามเรื่องปรับครม. ระบุ วัคซีนที่ดีที่สุดคือการทำงาน ไม่ปิดโอกาสไปนั่ง รมว.กลาโหม เผย อยู่ที่เงื่อนเวลา ไม่รู้ เพื่อไทย ขอเก้าอี้ ประธานสภาฯคืนจาก พรรคประชาชาติ ไม่ขอให้ความเห็น คุณสมบัติคนมานั่งแทน เกรงกระทบ คนที่ยังทำงานอยู่

KEY

POINTS

  • นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในการประชุมครม.วันที่ 18เม.ย. ไม่มีรัฐมนตรีสอบถามถึง การปรับครม.
  • นายเศรษฐา ระบุ กระแสข่าวไปนั่งควบรมว.กลาโหม อยู่ที่เงื่อนเวลา
  • นายกรัฐมนตรี ไม่ทราบ พรรคเพื่อไทย ขอเก้าอี้ประธานสภาฯคืนจาก พรรคประชาชาติ ย้ำ พรรคเพื่อไทย ให้ความสำคัญกับงานในสภาฯ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีใครส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ว่า ไม่มีใครถามอะไรเลย ทุกคนทำงานกันต่อเนื่อง วัคซีนที่ดีที่สุดคือการทำงาน ตอนนี้มุ่งมั่นทำงานอย่างเดียว ส่วนโควต้าที่ว่างอยู่ของพรรคพลังประชารัฐ ได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่เห็นว่าท่านจะพูดอะไรมา

ถามว่า สำหรับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลจะมีการพูดคุยกันหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถ้าหากจะเป็นการพูดคุยก็จะเป็นการพูดคุยกันส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานอย่างเดียวที่มีการทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว 

ถามว่ามีกระแสข่าว นายกรัฐมนตรีจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย นายเศรษฐา กล่าวว่า ในวินาทีนี้ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกรัฐมนตรี ส่วนจะมีโอกาสหรือไม่ที่จะไปคุมกองทัพเอง มองว่า ทุกอย่างทุกมุมไม่มีโอกาสขึ้นอยู่กับเงื่อนเวลามากกว่า 

ถามว่าจะมีการส่งไม้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปให้ใครหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ยังไม่มีการส่งไม้ต่อให้ใครทั้งสิ้น 

ถามอีกว่ามีกระแสข่าวว่าจะขอ เก้าอี้ประธานสภาคืนจากพรรคประชาชาติ นายเศรษฐากล่าวว่า ไม่ทราบเรื่อง ต้องไปถามหัวหน้าพรรค เรื่องของการทำงานกับสภาฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด จะยกเครื่องอย่างไรหรือจะปรับอย่างไร ในบริบทปัจจุบัน มองว่าทุกคนก็ให้ความสำคัญกับระบบสภาฯอยู่แล้ว อะไรที่จะสามารถทำให้ขับเคลื่อนการออกกฎหมาย ระบบตรวจสอบได้ เชื่อว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ 

ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะไปนั่งเป็นผู้นำสภาฯนั้น ไม่ขอก้าวล่วง และไม่พูดอะไร เพราะจะกระทบกระเทือนกับคนที่อยู่ปัจจุบัน และไม่ใช่เรื่องของผม