posttoday

ผู้ประกอบการร้อง DSI สอบการตรวจข้าวในโครงการรับจำนำผิดหลักเกณฑ์

03 เมษายน 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการ DSI ตรวจสอบให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หลังกลุ่มผู้ประกอบการคลังสินค้าฯ ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ตามโครงการ รับจำนำข้าวเปลือกนาปีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทำให้ถูกฟ้องเสียหาย

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกลุ่มผู้ประกอบการคลังสินค้าฝากเก็บรักษาข้าวสารตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ปีการผลิต 2557 จำนวนกว่า 40 คนเข้ายื่นหนังสือลงวันที่ 2 เม.ย.67 ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมห้ดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการไม่ได้รับความเป็นธรรมของผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ที่เกิดขึ้น จากการคัดเกรดข้าว การระบายข้าว ตามคำสั่งของ คณะอนุกรรมการระบายข้าวที่เกิดจากการการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้กําหนดให้องค์การคลังสินค้าและหรือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเข้าทําสัญญาฝากเก็บข้าสารกับผู้ประกอบการฝากเก็บข้าวสารโครงการับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2556/57 แต่ต่อมาได้มีการเข้าตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร การเก็บตัวอย่างข้าว โดยคําสั่ง คสช.ตั้งกรรมการ 100 ชุด และกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่เข้าตรวจสอบข้าว เก็บตัวอย่างข้าว ขึ้นมาใช้แทนประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าข้าว โดยที่สัญญาฝากเก็บรักษาข้าวฯ เดิมกำหนดไว้ให้ใช้เฉพาะประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าข้าวเท่านั้น

ส่วนบุคคลที่เข้าตรวจสอบข้าว การเก็บตัวอย่างข้าวตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง และไม่มีประสบการณ์ในการเก็บตัวอย่างข้าวสารเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวฯ จึงทำให้เกิดความเสียหายจากการตรวจสอบข้าวโดยไม่ถูกต้องทำให้มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองทั่วทั้งประเทศ

ผู้ประกอบการร้อง DSI สอบการตรวจข้าวในโครงการรับจำนำผิดหลักเกณฑ์

ทำให้ศาลปกครองทั่วประเทศมีแนวทางการพิพากษาคดีที่แตกต่างกัรทั้งพิพากษาให้ผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2556/57 แพ้คดีและชนะคดีทั้งๆที่ผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจํานําข้าวเปลือกได้ปฏิบัติตามสัญญสฝากเก็บรักษาข้าวสารที่ที่ทํากับองค์การคลังสินค้าและหรือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

รวมทั้งคําสั่งขององค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอย่างถูกต้องครบถ้วนมาโดยตลอด ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการคลังสินค้าเป็นอย่างมากและมีผู้เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการรวมทั้งพนักงานของรัฐหลายหน่วยงาน ซึ่งมีความซับซ้อน   ทั้งในด้านขั้นตอนและวิธีการในการออกคําสั่งและการดําเนินการของข้าราชการและพนักงานของรัฐดังกล่าว ซึ่งหากดําเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนทั่วไปอาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงต้องการให้ดีเอสไอเข้ามาตรวจสอบสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการไม่ได้รับความเป็นธรมของผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2556/ 57

ทั้งนี้ รัฐมนตรียุติธรรม ได้สั่งการให้ตรวจสอบตามหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมด้วยความละเอียด รอบคอบ รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพราะโครงการจำนำข้าวเปลือกดังกล่าวมีทั้งผู้ได้รับเสียหายและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายด้วยกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ เพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป