posttoday

ผบ.ตร.สั่งเด้ง 8 ตร.โยงเว็บพนันมินนี่ เข้า ศปก.ให้ขาดตำแหน่งเดิม

24 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งย้าย 8 ตำรวจ พัวพันคดีพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ ไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม พร้อมกำชับให้ระวังพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม


พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยระบุถึงกรณีที่ข้าราชการตำรวจจำนวน 8 ราย  ได้รับคำสั่งให้ไปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เนื่องจากถูกดำเนินคดีในการกระทำผิดทางอาญา ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานว่าข้าราชการตำรวจดังกล่าวมีพฤติการณ์ในเชิงคุกคามข่มขู่เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาการสอบสวนในคดีนี้และขัดขวางกระบวนการสืบสวนสอบสวน หากให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ประกอบกับข้าราชการตำรวจดังกล่าว ได้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2566 มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจจำนวน 11 ราย ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย พร้อมให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯกำชับตักเตือนให้ระมัดระวังการกระทำที่อาจทำให้เข้าใจไปในเชิงการคุกคามข่มขู่บุคคล พร้อมแต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ รวม 11 ราย โดยคำสั่งมีผลทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

มีรายงานเพิ่มเติมว่า ข้าราชการตำรวจทั้ง 8 รายที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วยตำรวจยศตั้งแต่สิบตำรวจเอกไปจนถึงพลตำรวจตรีซึ่งถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ และเมื่อเร็วๆ นี้ อัยการสูงสุดได้ส่งหนังสือไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินมาตรการคุ้มครองอธิบดีอัยการที่ให้คำปรึกษาในคดีดังกล่าว หลังจากถูก 1 ในตำรวจชุดนี้ร้องเรียนการทำหน้าที่และถ่ายภาพขณะปฏิบัติงาน จนทางอัยการมองว่าเป็นพฤติการณ์ข่มขู่คุกคามและกังวลในความปลอดภัย

ผบ.ตร.สั่งเด้ง 8 ตร.โยงเว็บพนันมินนี่ เข้า ศปก.ให้ขาดตำแหน่งเดิม