posttoday

กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองธันวาคม66 พปชร.นำโด่ง 13.8 ล้านบาท

23 กุมภาพันธ์ 2567

กกต.เผยยอดเงินบริจาค 14 พรรค เดือนธันวาคม2566 รวมกว่า 28 ล้าน พลังประชารัฐนำโด่ง ผู้บริจาคแค่2ราย ได้ยอดมากสุด 13.8 ล้าน ภูมิใจไทย 2.3 ล้าน ก้าวไกล 1.7 ล้าน ประโยชน์อื่นใด 2.1 แสน พรรคเล็กไม่น้อยหน้า ประชาธิปไตยใหม่กว่า 1.5 ล้าน พลังบูรพา มีผู้บริจาค ประโยชน์อื่นใด 2.6 ล้าน

KEY

POINTS

  • กกต.เปิดเผยยอดเงินบริจาคพรรคการเมือง เดือนธันวาคม2566

  • พรรคพลังประชารัฐ ได้รับยอดบริจาคมากสุดกว่า 13.8 ล้านบาท จากผู้บริจาคเพียง2ราย

  • พรรคก้าวไกล ยังถือเป็นพรรคการเมืองที่มีผู้บริจาคมากสุด 119 ราย

     

     

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว การสรุปยอดเงินบริจาคของพรรคการเมือง ประจำเดือนธันวาคม2566 ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์สรุปยอดเงินบริจาคของพรรคการเมืองประจำเดือนธันวาคม2566 จำนวน 14 พรรคการเมือง โดยมีผู้บริจาคเงินให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 256 ราย เป็นจำนวนเงิน 28,499,455.58 ดังนี้ 

สำหรับในรายการบริจาค แบ่งเป็น 3ช่อง ช่องแรกคือ พรรคการเมือง ช่องที่2คือ จำนวนเงิน กับ ประโยชน์อื่นใด และช่องสุดท้ายคือ จำนวนผู้บริจาค 

1. พรรคก้าวไกล รายการบริจาค แบ่งเป็นจำนวนเงิน 1.7 ล้านบาท ประโยชน์อื่นใด 2.1 แสนบาท มีผู้บริจาค 119 ราย
2.พรรคภูมิใจไทย จำนวนเงิน 2.36 ล้านบาท ผู้บริจาค 92 ราย
3.พรรคประชาธิปไตยใหม่ จำนวนเงิน 1.5 ล้าน มีผู้บริจาค 1 ราย
4.พรรคไทยสร้างไทย จำนวนเงิน 1.88 แสนบาท ผู้บริจาค 3 ราย
5.พรรคไทยภักดี จำนวนเงิน 4.71 แสนบาท ประโยชน์อื่นใด 3.13 ล้านบาท มีผู้บริจาค 19 ราย

กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองธันวาคม66 พปชร.นำโด่ง 13.8 ล้านบาท

 

6.พรรคพลังบูรพา(พลังชล)  ประโยชน์อื่นใด 2.6 ล้านบาท มีผู้บริจาค 1 ราย
7.พรรคกล้า จำนวนเงิน 8 หมื่นบาท ผู้บริจาค 1 ราย
8.พรรคพลังประชารัฐ จำนวนเงิน 13.8 ล้านบาท มีผู้บริจาค 2 ราย 
9.พรรคอนาคตไทย  ประโยชน์อื่นใด 1.2 แสนบาท ผู้บริจาค 6 ราย
10. พรรคกล้าธรรม(เศรษฐกิจไทย) จำนวนเงิน 3.97 แสนบาท ผู้บริจาค 1 ราย

11. พรรคไทยศรีวิไลย์ จำนวนเงิน 5 แสนบาท ผู้บริจาค 2 ราย
12. พรรคชาติไทยพัฒนา ประโยชน์อื่นใด 1.02 ล้านบาท ผู้บริจาค 3 ราย
13. พรรคชาติพัฒนากล้า ประโยชน์อื่นใด 3.6 แสนบาท ผู้บริจาค 4 ราย
14. พรรครักษ์ธรรม ประโยชน์อื่นใด 2.1 หมื่นบาท ผู้บริจาค2 ราย

โดยยอดรวมรายการบริจาคจาก 14 พรรรคการเมือง เป็นยอดทั้งสิ้น 28,499,455.58 บาท จำนวนผู้บริจาค 256 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2563 ได้ให้คำนิยาม “บริจาค”  หมายความว่า การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคการเมือง นอกจากค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงพรรคการเมืองและให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองบรรดา ที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ 

“ประโยชน์อื่นใด”  หมายความรวมถึง การให้ใช้ทรัพย์สิน การให้บริการ หรือการให้ส่วนลด โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า และการทำให้หนี้ที่พรรคการเมือง เป็นลูกหนี้ลดลงหรือระงับสิ้นไปด้วย