posttoday

เพื่อไทยหนุน"ณัฐวุฒิ"ดันแก้กม.2ฉบับเปิดทางผู้เสียหายฟ้องศาลได้เอง

13 กุมภาพันธ์ 2567

แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าเพื่อไทย หนุนณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตผอ.ครอบครัวเพื่อไทย ร่วมผลักดัน ร่างพ.ร.ป.2ฉบับให้สิทธิผู้เสียหายฟ้องศาลได้เองโดยตรงหากยื่นป.ป.ช.แล้วไม่ส่งฟ้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมที่แท้จริง

ที่พรรคเพื่อไทย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย หารือร่วมกันกับ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีต ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย โดย นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า การยื่นครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนาและความมุ่งมั่นในฐานะประชาชนต่อการผลักดันร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้เข้าชื่อกันยื่นต่อประธานสภาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 

ทั้งนี้ ที่มาของกฎหมาย 2 ฉบับนี้ สืบเนื่องจากช่วงก่อนการเลือกตั้ง2566 ก็ได้มีการปราศรัยในหลายเวทีถึงเรื่องดังกล่าว จากนั้นเมื่อมีการตั้งรัฐบาล จึงมีการเตรียมยื่นและแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ เพื่อให้ผู้เสียหายเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในการฟ้องร้องกับศาลได้โดยตรง และหวังให้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 

ส่วนหลักการสำคัญของกฎหมายนี้ในกรณีที่มีคดีความซึ่งมีการยื่นร้องต่อ ป.ป.ช.หากไม่รับคำร้องหรือพิจารณาแล้วมีการยกคำร้อง หรือพิจารณาชี้มูลความผิดส่งต่ออัยการ แต่อัยการไม่สั่งฟ้อง  ป.ป.ช.สามารถดำเนินการได้ทันที แต่หาก ป.ป.ช.ไม่ขี้มูล ร่างกฎหมายนี้จะไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายในการยื่นฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรง 

พร้อมยืนยันว่าจะไม่กระทบหลักการเดิมของ ป.ป.ช.แน่นอน และไม่เปิดพื้นที่ให้กับนักร้องเรียนทั้งหลายร้องเรียนต่อศาล เนื่องจากร่างกฎหมายนี้จะให้สิทธิ์เฉพาะผู้เสียหายตามบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น ใครที่ไม่ใช่ผู้เสียหายก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นฟ้อง

ด้าน นางสาวแพรทองธาร กล่าวว่า กฎหมายดังกล่าว เห็นควรร่วมมือกันทุกฝ่ายในการผลักดันจึงอยากให้กระบวนการยุติธรรมต่างๆได้เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนผู้เสียหายและให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกคุ้มครองอย่างแท้จริง