posttoday

"ยุทธพร"ชี้ยกร่างกม.นิรโทษฯการเมืองรวมม.112ต้องฟังรอบด้าน

08 กุมภาพันธ์ 2567

'ยุทธพร อิสรชัย' เผยผลประชุมร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม รอบแรก ชี้ปัจจัยความสำเร็จต้องสร้างความไว้วางใจต่อกัน ยึดหลักอธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เปิดพื้นที่ให้ทุกกลุ่ม รวมกม.นิรโทษฯการเมือง-ม.112 ต้องฟังความเห็นทุกฝ่ายรอบด้าน

รองศาสตราจารย์ ยุทธพร อิสรชัย  อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตรา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวหลังการประชุมนัดแรกว่า กฎหมายนิรโทษกรรมคือเรื่องปลายทางแต่เรื่องที่สำคัญที่สุด คือกระบวนการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เราพูดถึงเรื่องการสร้างความปรองดอง และความสมานฉันท์มากมาย แต่ไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นภาพเป็นผลชัดเจน

นายยุทธพร ระบุว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น ของพ.ร.บ.นิรโทษกรรมจะต้องเริ่มต้นด้วยหลักอธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กระบวนการพูดคุยหารือร่วมกันด้วยหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง ช่วงความขัดแย้งร่วมสมัยที่ผ่านมา 
 

เมื่อเราพูดถึงกฎหมายนิรโทษกรรม ในอดีตกลายเป็นเครื่องมือของคณะรัฐประหาร ทุกยุคทุกสมัย เพื่อใช้ในการนิรโทษกรรมตัวเอง ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าเราต้องมอง กฎหมายนิรโทษกรรมในลักษณะที่เป็นเครื่องมือร่วมกันของคนในสังคม เพื่อทางออกร่วมกัน ตนคิดว่านี่จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมในครั้งนี้ได้

ส่วนจะรวมการนิรโทษกรรมคดีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วยหรือไม่ นายยุทธพร กล่าวว่า ประเด็นเรื่อง ม.112 เป็นประเด็นที่มีความสำคัญประการหนึ่ง เพราะในระยะระยะเวลาที่ผ่านมามีบุคคลที่ต้องคดีเหล่านี้เป็นจำนวนมาก มีกระบวนการในการใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมือง จึงต้องพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะ มีการเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกฝ่าย ทั้งประชาชน และฝ่ายการเมือง หรือแม้กระทั่งการหยิบยกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบในการพิจารณาด้วย เพราะฉะนั้น การพูด และมองอย่างรอบด้านในประเด็นนี้ จะต้องหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน เพื่อให้สามารถคลี่คลายปมแห่งความขัดแย้งสำคัญตรงนี้ได้พอสมควร

“เชื่อมั่นว่าการเปิดพื้นที่ทางการเมืองในครั้งนี้ เป็นการพูดถึงกฎหมายนิรโทษกรรมในสมัย และบรรยากาศที่มีความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการเปิดให้คนทุกกลุ่ม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง อย่างมีวุฒิภาวะ“ รองศาสตราจารย์ยุทธพร กล่าว